LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Easter
Lihavõtted
eelmine järgmine


Muusika autor Ralph Vaughan Williams
Sõnade autor George Herbert
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest 5 Mystical Songs

Rise heart; thy Lord is risen.
Sing his praise without delays,
Who takes thee by the hand,
that thou likewise with him may'st rise;
That, as his death calcined thee to dust,
His life may make thee gold,
and much more just.
Awake, my lute, and struggle for thy part
With all thy art.
The Cross taught all wood
to resound his name who bore the same.
His stretched sinews taught all strings,
what key is best
to celebrate this most high day.
Consort both heart and lute,
and twist a song pleasant and long:
Or since all music is
but three parts vied and multiplied;
O let thy blessed Spirit bear a part,
And make up our defects with his sweet art.
Tõuse, süda, su Issand on üles tõusnud.
Laula sedamaid kiitust talle,
kes ta võtab sul käest kinni,
et võiksid tõusta üles koos temaga;
et niisamuti nagu ta surm sind tuhaks põrmustas,
võiks ta elu muuta sind kullaks,
ja märksa õiglasemaks.
Ärka, mu lauto, ja anna oma parim,
pane mängu kõik oma oskused.
Rist õpetas kogu puidule,
kuidas kajada selle nimest, keda ta kandis.
Tema venitatud kõõlused õpetasid kõigile keeltele,
milline helistik sobib enim
seda kõrget päeva tähistama.
Kõlage kokku, süda ja lauto,
punuge valmis pikk ja kaunis laul:
nii nagu kogu muusikas võistlevad
ja saavad mitmeks kolm alget;
oh lase oma õndsal vaimul võtta sellest osa
ja paranda me puudused ta sulnil moel.