LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Love bade me welcome
Armastus ootas mind avasüli
eelmine järgmine


Muusika autor Ralph Vaughan Williams
Sõnade autor George Herbert
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest 5 Mystical Songs

Love bade me welcome:
yet my soul drew back,
Guilty of dust and sin.
But quick-ey'd Love,
observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning
If I lack'd anything.
A guest, I answer'd,
worthy to be here:
Love said, you shall be he.
I the unkind, ungrateful?
Ah, my dear, I cannot look on thee.
Love took my hand, and smiling did reply,
Who made the eyes but I?
Truth Lord, but I have marr'd them:
let my shame go where it doth deserve.
And know you not, says Love,
who bore the blame?
My dear, then I will serve.
You must sit down, says Love, and taste my meat.
So I did sit and eat.
Armastus ootas mind avasüli;
aga mu hing tõmbus tagasi,
süüdi tolmus ja patus.
Ent ergusilmne armastus,
nähes, kuidas mu südikus
esimesel sammul rauges,
tuli mulle lähemale ja küsis malbelt,
kas ma tundsin ehk millestki puudust.
Külalisest, vastasin mina,
kes oleks siinviibimist väärt;
Armastus vastas, sina see oledki.
Mina, lahkusetu, tänamatu?
Ah, mu kallis, ma ei saa su poole vaadatagi.
Armastus võttis mu käe ja vastas naeratades,
kes muu kui mina olen loonud su silmad?
Tõsi, Issand, ent mina olen neid määrinud:
las mu häbi suundub sinna, kus ta vääriline koht.
Ja kas sa ei tea, küsib Armastus,
kes sünnitas leegi?
Mu kallis, las ma siis teenin sind.
Võta istet, ütleb Armastus, ja maitse mu liha.
Nii ma siis istusin ja sõin.