LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

The Call
Kutse
eelmine järgmine


Muusika autor Ralph Vaughan Williams
Sõnade autor George Herbert
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest 5 Mystical Songs

Come, my Way, my Truth, my Life:
Such a Way, as gives us breath:
Such a Truth, as ends all strife:
Such a Life, as killeth death.

Come, My Light, my Feast, my Strength:
Such a Light, as shows a feast:
Such a Feast, as mends in length:
Such a Strength, as makes his guest.

Come, my Joy, my Love, my Heart:
Such a Joy, as none can move:
Such a Love, as none can part:
Such a heart, as joys in love.
Tule, mu Tee, mu Tõde, mu Elu:
Selline Tee, mis laseb meil hingata:
Selline Tõde, mis lõpetab kõik tülid:
Selline Elu, mis tapab surma.

Tule, mu Valgus, mu Pidu, mu Jõud:
selline Valgus, mis näitab Pidu:
selline Pidu, mis muutub üha paremaks:
selline Jõud, mis teeb meist tema külalised.

Tule, mu Rõõm, mu Arm, mu Süda:
selline Rõõm, mida miski ei kõiguta:
selline Arm, mida miski ei vii ära:
selline Süda, mis juubeldab armus.