LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Winter hymn
Talvehümn
eelmine järgmine


Muusika autor Per Nørgård
Sõnade autor Ole Sarvig
Tõlge Maarja Kangro

The passing year will pass its deep.
So shall our mind reach winters sleep.
And as the tree stands leafless, bare
is winters realm: our minds aware.

A heaven-germ on winged foot
thrust deep into the earth its root
and grew unto a tree of might
like dark streams longing towards light.

You souls who live on Tellusround,
see: It is white, frost-bitten, -bound.
And lifes sweet summer sleeps below
in deep oblivion under snow.

So, know, you mind so bit with fear:
Thus has a germ of grace come near,
cannot be seen by everyone,
but only by the lonely, gone

to plunge into oblivions bath
by all seeds long and wintry path.
If you are purely you, alone,
a You shall meet you and atone:

He is that life the year let fly
that had to fall so deep and die
and darkly take the unborn age
through winters wounds and noise and rage.

He grows of you: Your heart a bud.
He is your life. You are His blood.
Now silence reigns on Earth, and snow
muffles the words of grace that glow:

You, who have lost, lost all, I will
stay with and in and wait until
unseen by wordly eyes the breath
of lifes new summer conquers death.

And not one soul shall see it thus
who does not snow-clad watch with us
under these frosty winterdays
where life its budding secret lays.
Aasta möödub oma sügavikust.
Ja meie meel jääb talveunne.
Ja nii, nagu puu on lehtedest paljas, on lage
ka talve kuningriik: meie teadvel meeled.

Tiivulistel jalgadel taevaidu
ajas oma juured sügavale mulda
ja kasvas vägevaks puuks,
justkui püüelnuks tumedad ojad valguse poole.

Hinged, kes te elate Telluse ringis,
vaadake: ta on valge, pakasevangis javaevas.
Ja elu sulnis suvi magab
sügavas unustuses lume all.

Nii et tea, sa hirmust kibe meel:
halastuseidu on tulnud lähedal’,
ent teda ei näe igaüks,
vaid ainult üksildased,

kes on seemnete pikka ja talvist teed pidi
sukeldunud unustusse.
Kui sina oled ainult Sina, üksinda,
Siis kohtab ja lunastab sind Sina:

Tema käes on see elu, mille aasta laskis lendu
ja mis pidi kukkuma nii sügavale ja surema
ja viima sündimata aja pimedas
talve haavadest ja mürast ja raevust läbi.

Ta kasvab sinust: Sinu süda on pung.
Ta on sinu elu. Sina oled ta veri.
Nüüd valitseb Maa peal vaikus ja lumi
summutab hõõguvad halastussõnad:

Jään sinu juurde, kes sa oled kaotanud,
kaotanud kõik, ja ootan, kuni
maistele silmadele ennenägematu
uue suve eluhingus vallutab surma.

Ja seda ei näe mitte ükski hing
peale nende, kes valvavad lumerõivais
pakaselistel talvepäevadel koos meiega
seal, kus peitub elu punguv saladus.