LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Молитва
Palve
12 koori a cappella
eelmine järgmine


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr6
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Отше наш! Сына моленью внемли!
Всепроникающую, всесожидающую
Братскую, дай нам любовь на земли!

Сыне, распятый во имя любви!
Ожесточаемое, оскудеваемое сердце,
Ты в нас освежи, обнови!

Дух Святый! Правды источник живой!
Дай силу страждущему! Разуму жаждущему,
Ты вожделенные тайны открой!

Боже, спаси ты от всяких цепей,
Спаси душу проснувшуюся и ужаснувшуюся
Мрака и зла и неправды людей!

Вставших на гластвой услыши мольбу
И цепенеющую, в лени коснеющую
Жизнь разбуди на святую борьбу, разбуди!
Meie isa! Kuula oma poja palvet!
Kõikjale tungivat, kõikeloovat,
vennalikku armastust anna meile maa peal!

Poeg, armastuse nimel ristilöödu!
Värskenda, uuenda
meie kibestunud, kuhtunud südant!

Püha Vaim! Elus tõeallikas!
Anna kannatajale jõudu, avalda janunevale vaimule
oma ihaldusväärsed saladused!

Jumal, päästa meid igasuguseist ahelaist,
päästa hing, kes on ärganud ja tundnud õudust
inimeste sünguse, õeluse ja valskuse ees!

Kuula ära nende palve, kes on virgunud su hääle peale,
ja ärata ahelais, rammetusse tardunud
elu pühaks lahinguks!