LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

So little
Nii vähe
3 Czeslaw Miloszi luuletust
eelmine järgmine


Muusika autor Pēteris Vasks
Sõnade autor Czeslaw Milosz
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest Three poems by Czeslaw Milosz

I said so little.
Days were short.

Short days.
Shorts nights.
Short years.

I said so little.
I couldnt keep up.

My heart grew weary
From joy,
Despair,
Ardor,
Hope.

The jaws of Leviathan
Were closing upon me.

Naked, I lay on the shores
Of desert islands.

The white whale of the world
Hauled me down to its pit.

And now I dont know
What in all that was real.
Ütlesin nii vähe.
Päevad oli lühikesed.

Lühikesed päevad.
Lühikesed ööd.
Lühikesed aastad.

Ütlesin nii vähe.
Ei jõudnud sammu pidada.

Mu süda väsis
rõõmust.
meeleheitest,
innust,
lootusest.

Leviaatani lõuad
sulgusid mu ümber.

Alasti lamasin ma
üksiku saare kallastel.

Maailma valge vaal
kandis mind oma koopasse.

Ja nüüd ei tea ma,
mis sellest kõigest oli päriselt.
Tekst: Czesław Miłoszi “Kogutud luuletustest 1931-1987”, tõlkinud Czesław Miłosz ja Lilian Vallee