LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Da Jakob vollendet hatte
Kui Jaakob oli
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Hermann Schein

Da Jakob vollendet hatte
die Gebot an seine Kinder,
tät er seine Füße zusammen aufs Bette
und verschied
und ward versammlet zu seinem Volk.
Da fiel Joseph auf seines Vaters Angesicht
und weinet über ihn und küsset ihn.
Kui Jaakob oli
oma poegadele käsu andnud,
siis ta sirutas voodis oma jalad välja
ja heitis hinge
ja ta sai oma rahva juurde.
Siis langes Joosep oma isa palge vastu,
nuttis tema kohal ja suudles teda.
Tekst: Moosese raamat 49: 33 ja 50:1