LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ныне силы небесныя
Taevaväed teenivad
Now the Powers of Heaven
eelmine järgmine


Muusika autor Giuseppe Sarti
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Ныне силы небесныя съ нами невидимо служатъ:
се бо входитъ Царь славы,
се, жертва тайная совершена дориносится.
Верою и любовiю приступимъ,
да причастницы жизни вечныя будемъ.
Аллилуiя, аллилуiя, аллилуiя.

из Литургий Преждеосвященных Даров
Taevaväed teenivad nüüd nägemata meiega,
sest, vaata, Au Kuningas astub sisse,
vaata, täiesti valmistatud salaohver tuuakse suure auga ette.
Astugem juurde usu ja armastusega,
et meie igavese elu osaliseks saaksime.
Halleluuja, halleluuja, halleluuja.

Laul ennepühitsetud andide liturgiast
Now the Powers of Heaven serve invisibly with us;
lo, the King of Glory enters.
Lo, the mystical sacrifice is upborne, fulfilled.
Let us draw near in faith and love
and become communicants of life eternal.
Alleluia, alleluia, alleluia.

From the Liturgy of the Presanctified Gifts