LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Am Scheideweg
Teelahkmel
Kolm satiiri
eelmine järgmine


Muusika autor Arnold Schönberg
Sõnade autor Arnold Schönberg
Tõlge August Annist
Teose kataloogi- või oopusenumber: op28. Nr1
Tervikteosest 3 Satiren

Tonal oder atonal? Nun sag einmal,
in welchem Stall
in diesem Fall
die grössre Zahl,
dass man sich halten, halten kann
am sichern Wall,
nur kein Schade!
Tonaalne või atonaalne? Noh ütle mul,
kus on see tall,
kus juhul sel
on suurem hulk,
et ühte hoida, kinni hoida saaks
kus kindel vall,
ei mingit kahju!