LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

3 духовных хора
3 vaimulikku hümni
eelmine järgmine


Muusika autor Alfred Schnittke
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

1.

Богородице Дево,
радуйся, Благодатная Марие,
Господь с Тобою;
благословен на Ты в женах,
и благословен плод Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

2.

Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий,
помилуй мя грешного.3.

Отче наш, Иже еси на небесех.
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный
даждь нам днесъ,
и остави нам долги наша,
яко же и мы оставляем
должником нашим
и не введи нас во искушение,
но избави нас лукавагою
Яко твое естъ Царство и сила
и слава во веки. Аминъ.


1.

Jumalasünnitaja Neitsi,
rõõmusta ennast, Maria, kes sa oled saanud armu!
Issand olgu Sinuga!
Õnnistatud oled Sina naiste seas
ja õnnistatud on Sinu ihu sugu,
sest sina oled ilmale toonud meie hingede Lunastaja.

2.

Issand Jeesus Kristus,
Jumala Poeg,
ole mulle patusele armuline.

Luuka 18: 13

3.

Meie Isa, kes Sa oled taevas!
Pühitsetud olgu Sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu
nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna
meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname
oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi
ja au igavesti! Aamen.
1.

Virgin, who carried God into the world,
Rejoice, Maria, who hast been redeemed.
Lord be with you.
Blessed art thou amongst women
And blessed is the fruit of your womb,
For thou hast carried the saviour of our souls.

2.

Jesus Christ the Lord,
The Son of God,
Forgive me my sins.3.

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
But deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
And the power,
And the glory,
For ever and ever. Amen.