LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Psalm 130
De profundis
Sügavusest
eelmine järgmine


Muusika autor Arnold Schönberg
Tõlge Toomas Siitan

De profundis clamavi
ad te Domine:
Domine exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris
Domine:
Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est:
et propter legem tuam
sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea
in verbo eius:
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina
usque ad noctem,
speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum
misericordia:
et copiosa apud eum
redemptio.
Et Ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus eius.
Sügavusest hüüdsin ma
sind, Issand.
Issand, kuule mu häält.
Olgu sinu kõrvad ärksad
mu anumishäälele.
Kui sina, Issand, ülekohut
meeles peaksid,
Issand, kes siis püsiks?
Kuis sinu juures on
andeksandmine ja sinu seaduse
pärast ootasin sind, Issand.
Mu hing püsis
tema sõnal,
Issandale lootis mu hing.
Hommikusest vahikorrast
ööni
loodab Iisrael Issandale,
sest Issanda juures
on heldus
ja tema juures on rohke
lunastus,
ja tema lunastab Iisraeli
kogu ta ülekohtust.