LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Cantata
Kantaat
eelmine järgmine


Muusika autor Igor Stravinski
Tõlge Pirjo Püvi

A Lyke-Wake Dirge (Versus I)

This ae nighte, every nighte and alle,
Fire and sleete and candlelighte,
And Christe receive thye saule.
When thou from hence away are past,
To Whinnymuir thou comst at last;

Ricercar I
The maidens came (Soprano)

The maidens came
When I was in my mothers bower.
I had all that I wolde.
The baily berith the bell away,
The lilly, the rose Ilay,
The silver is whit, red is golde,
The robes thay lay in fold.
And through the glass windiw shines the sone.
How should I love and I so young?
For the repost it were now tedius:
We will therfor now sing no more
Of the games joyus.
Right mighty and famus Elisabeth,
Our quen princis,
Prepotent and eke victorius,
Vertuos and bening,
Lett us pray all to Christ Eternal,
Which is the hevenly King,
After ther liff grant them
A place eternally to sing. Amen.

A Lyke-Wake Dirge (Versus II)
1st Interlude

If ever thou gavst hosn and shoon,
Sit thee down and put them on.
If hosn and shoon thou neer gavst nane,
The winners shall pricke thee to bare bane.

Ricercar II
Tomorrow shall be (Tenor)

Tomorrow shall be my dancing day,
I would my true love did so chance to see
The legend of my play,
To call my true love to my dance.
Sing, oh, my love, my love, my love!
This have I done for my true love.
Then was I born of a Virgin pure
Of her I took fleshly substance;
Thus was I knit to mans nature.
In a manger laid and wrappd I was,
So very poor, this was my chance,
Betwixt an ox and silly poor ass.
Then afterwards baptizd I was,
The Holy Ghost on me did glance,
My Fathers voice heard from above.
Into the desert I was led,
Where I fasted without substance.
The Devil bade me
make stones my bread,
To have me break my true loves dance.
The Jews on me they made great suit,
And with me made great variance,
Because they lovd darkness
rather than light.
For thirty pence Judas me sold,
His covetousness for to advance.
Mark whom I kiss, the same do hold,
The same is he shall lead the dance.
Before Pilate the Jews me brought,
Where Barabbas had deliverance,
They scourgd me and set me at nought,
Jugd me to die to lead the dance.
Then on the cross hangd I was,
Where a spear to my heart did glance.
There is sud forth both water and blood.
Then down to Hell I took my way
For my true loves deliverance,
And rose again on the third day
Up to my true love and dance.
Then up to Heavn I did ascend,
Where now I dwell in sure substance,
On the right hand of God, that man
May come unto the genral dance.

A Lyke-Wake Dirge (Versus III)
2nd Interlude

from Whinnymuir when thou mayst pass,
to Brigg oDread thou comst at last;
from Brigg oDread when thou mayst pass,
to purgatory fire thou comst at last.

Westron Wind (Soprano and Tenor)

Westron Wind, westron wind,
When will thou blow,
The small rain down can rain?
Christ, if my love were in my armis,
And I in my bed again.

A Lyke-Wake Dirge (Versus IV)
Postlude

If ever thou gavst meat or drink,
The fire shall never make thee shrink.
If meat or drink thou never gavst nane,
The fire will burn thee to the bare bane.

Fire and sleete and candlelighte,
And Christe receive thye saule.
Leinalaul (Versus I)

Sellel ööl kõigist öödest, ja igal ööl,
Keset tuld ja jääd ja küünlavalgust,
Võtab Kristus sinu hinge vastu.
Kui sa sellest ilmast lahkud,
Kadakaväljale siis astud.

Ricercar I
Kui tulid neitsid (sopran)

Kui tulid neitsid,
Ma emaüsas alles nägin und.
Mul oli kõik, mida eales tahtsin,
Kui kätte jõudis elutund.
Piibelehed, roosiõied puhkevad
On valge hõbe, punane on kuld.
Voltidena langevad rüüd.
Ja läbi akna päiksekiired paistavad.
Kuis armastada võiksin ma, ise nõnda noor?
Et sellest aga jutustada oleks tüütu,
Siis laulda lõbumängudest
on kustunud me soov.
Oo kuninganna Elisabeth,
Me õilis, kuulus valitseja,
Ta võimas ja nii võidukas,
Ka vooruslik ja heatahtlik!
Nüüd palvetagem Kristuse poole,
Kes on meie taevane Kuningas,
Et need, kes annavad end Tema hoolde,
Taevas igavesti laulda saaks. Aamen.

Leinalaul (Versus II)
Interluudium I

Kui eluajal võisid vaesemaile sokke, kingi anda,
Siis nüüd võid istuda ja need jalga panna.
Kui sa aga kingi ega sokke annetanud pole,
Piitsutavad kadakad lihast luuni paljaks su pale.

Ricercar II
Homme on mu pidupäev (tenor)

Homme on mu pidupäev!
Et kõik mu lugu kuuleks nüüd,
Ja armas rahvas seda näeks,
Kui tantsuks ulatan neil käed.
Laula, oh arm, oh arm, oh arm!
Kõike armastuse pärast tegin.
Ma neitsi puhtast ihust sündisin
Ning tema kaudu inimeseks sain.
Nii rahva saatusega kokku põimusin.
Seal sõimes lamasin ma mähkmetes,
Ning nõnda algas elu vaesuses,
Mul seltsiks härg ja vana eesel.
Ja hiljem, kui mind ristiti,
Mu üle tuli Püha Vaim
Ning kuulsin oma Isa häält.
See juhatas mind kõrbesse,
Kus kaua pidin paastuma.
Ehk Saatan mind küll keelitas,
Et kivid leivaks muudaksin,
Ja lubaduse Isale nii murraksin.
Ning juudi rahva juureski
Mind vali saatus ootas ees,
Sest rahvas pigem pimedust
Kui valgust armastas.
Mind kolmekümne penni eest ka Juudas maha müüs,
Sest ahnus temast võitu sai.
Keda emban, kannab sama süüd,
See sama tantsu juhtida saab nüüd.
Mind rahvas Pilatuse ette tõi,
Kui Barabas seal armu sai.
Mind piinati ja kohut mõisteti
Ja otsustati, et surma vääriksin.
Kui mind risti külge löödi,
Ning oda südamesse tungis,
Vallandus nii vesi kui ka veri.
Sealt mu teekond Põrgu jätkus,
Et inimsugu lunastada patust.
Ja kolmandal päeval tõusin üles
Oma armsa rahva juurde taas.
Ning maa pealt tõusin Taevasse,
Kus viibin Jumala paremal käel,
Et inimene saaks tulla Issanda ette,
Kui saabub viimne kohtupäev.

Leinalaul (Versus III)
Interluudium II

Kui Kadakavälja läbisid,
Siis sind ootab Hirmu sild.
Kui Hirmu sillalt pääsesid,
Enda ees näed Puhastustuld.

Läänetuul (sopran, tenor)

Oo läänetuul, oo läänetuul,
Millal sa küll puhud taas
Ning sajab vihmavaling peen?
Oh oleks armsam taas mu embuses
Ning mina oma voodikeses.

Leinalaul (Versus IV)
Postluudium

Kui vaesemaile eluajal süüa-juua jagasid,
Siis puutumata jätavad nüüd tuleleegid sind.
Kui sa aga süüa-juua jagada ei soovinud,
Kõrvetab sind tuli, kuni liha luudelt põlenud.
Sellel ööl kõigist öödest, ja igal ööl,
Keset tuld ja jääd ja küünlavalgust,
Võtab Kristus sinu hinge vastu.