LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Steal Away
Põgene
Five Negro Spirituals
eelmine järgmine


Muusika autor Michael Tippett
Sõnade autor Michael Tippett
Tõlge Liina Kotkas
Tervikteosest A Child of Our Time

Steal away, steal away,
steal away to Jesus;
Steal away, steal away home.
I aint got long to stay here.

My Lord, He calls me,
He calls me by the thunder,
The trumpet sounds within-a my soul,
I aint got long to stay here.

Steal away, etc.

Green trees a-bending,
poor sinner stands a-trembling.
The trumpet sounds within-a my soul,
I aint got long to stay here.

Steal away, etc.
Põgene, põgene,
Põgene Jeesuse juurde;
Põgene kodust.
Mul ei ole jäänud kaua siin olla.

Mu Issand, ta kutsub mind,
Ta kutsub mind äikesega,
Trompet heliseb mu hinges,
Mul ei ole jäänud kaua siin olla.

Põgene, etc.

Rohelised puud painduvad,
Vaene patustaja seisab värisedes,
Trompet heliseb mu hinges,
Mul ei ole jäänud kaua siin olla.

Põgene, etc.