LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Go down, Moses
Mine sinna, Moses
Five Negro Spirituals
eelmine järgmine


Muusika autor Michael Tippett
Sõnade autor Michael Tippett
Tõlge Liina Kotkas
Tervikteosest A Child of Our Time

Go down, Moses, way down in
Egypt land:
Tell old Pharaoh, to let my people go.
When Israel was in Egypts land,
Let my people go.
Oppressed so hard they could
not stand.
Let my people go.
Thus spake the Lord”,
bold Moses said,
Let my people go.
If not, Ill smite your first-born dead”,
Let my people go.

Go down, Moses, way down in
Egypt land:
Tell old Pharaoh, to let my people go.
Mine sinna, Moses, mine sinna
Egiptimaale:
Ütle vanale Vaaraole, et ta laseks mu rahva vabaks.
Kui Iisrael oli Egiptimaal,
Lasku mu rahvas vabaks.
Neid rõhuti nii raskelt,
Et nad ei talunud seda.
Lase mu rahvas vabaks.
Nii rääkis Issand”,
ütles vapper Mooses,
lase mu rahvas vabaks.
Kui mitte, siis lasen ma surra kõigil vastsündinutel”,
Lase mu rahvas vabaks.

Mine sinna, Moses, mine sinna
Egiptimaale:
Ütle vanale Vaaraole, et ta laseks mu rahva vabaks.