LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Deep river
Sügav jõgi
Five Negro Spirituals
eelmine järgmine


Muusika autor Michael Tippett
Sõnade autor Michael Tippett
Tõlge Liina Kotkas
Tervikteosest A Child of Our Time

Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord.
I want to cross over into camp-ground.

O chillun! O, dont you want to go
To that gospel feast.
That promised land.
That land where all is peace?
Walk into heaven, and take my seat,
And cast my crown at Jesusfeet.

Deep river, my home is over Jordan.
I want to cross over into camp-ground.
Lord!
Sügav jõgi, mu kodu on sealpool Jordanit.
Sügav jõgi, Issand.
Ma tahan siit üle telkimisplatsile.

Oo rõõmustage! Kas te ei taha juba
Ruttu gospelipeole minna.
See tõotatud maa.
See maa, kus valitseb rahu?
Jaluta taevasse ja istu minu kohale,
Ja heida mu kroon Jeesuse jalge ette.

Sügav jõgi, mu kodu on sealpool Jordanit.
Ma tahan siit üle telkimisplatsile.
Issand!