LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Слава...Единородный Сыне
Oh Ainusündinud Poeg
Glory…Only Begotten Son
eelmine järgmine


Muusika autor Vassili Titov
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Tervikteosest Службы бемулярной

Слава Отцу и Сыну и Святому Дуxу,
и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Единородный Сыне и Слове Божий,
безсмертен сый,
и изволивый спасения нашего ради
воплотитися от Святыя Богородицы
и Приснодевы Марии,
непреложно вочеловечивыйся,
распныйся же, Христе Боже,
смертию смерть поправ,
Един сый Святыя Тройцы,
спрославляемый Отцу и Святому Дуxу,
спаси нас.

из Божественной Литургии
Oh Ainusündinud Jumala Poeg ja Jumala sõna!


Sina, igavene,
võtsid meie lunastamise pärast
liha sisse tulla pühast Jumalasünnitajast
ja Ikkaneitsist Mariast
said muutmata inimeseks,
lasksid ennast risti lüüa, oh Kristus Jumal
ja võitsid surmaga surma ära.
Sa üks pühast Kolmainusest,
keda Isa ja Püha Vaimuga ühes kiidetakse,
lunasta meid!

Jumalikust liturgiast
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
both now and ever, and unto ages of ages. Amen.
Only-begotten Son, and Word of God,
Who art immortal,
and didst will for our salvation
to be incarnate of the Holy Theotokos
and ever-Virgin Mary,
Who without change didst become man,
and wast crucified, O Christ God,
trampling down death by death,
Who art one of the Holy Trinity,
glorified with the Father and the Holy Spirit,
save us.

from the Divine Liturgy