LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Rejoice!
Rõõmusta!
eelmine järgmine


Muusika autor Toivo Tulev
Sõnade autor Thomas Traherne
Tõlge Toivo Tulev

Rejoice!
Rejoice!
Rejoice!

The Sun... the Sun is but a little spark
of His infinite love...

Rejoice!
The Sea... the Sea is but one drop
of His goodness...

But what flames…. what flames of love
ought that spark to kindle in your soul. /
You never enjoy the world aright,
till the Sea itself floweth in your veins.

...what seas of affection ought to flow
for that drop in your bosom. /
till you are clothed with the heavens...

Rejoice!
The heavens... the heavens are the canopy
and the earth is the footstool of your throne: /
till you are clothed with the heavens,
and crowned with the stars...

...who reign in communion with God. /
Till you can sing and rejoice and delight in God...
you never enjoy the world.

Rejoice!
The Sun, the Sea, the Heavens,

Rejoice!
Till you remember how lately you were made,
and how wonderful it was when you came into it:

Rejoice!
and more rejoice in the palace of your glory,
than if it had been made but today morning.
Rõõmusta!
Rõõmusta!
Rõõmusta!

Päike... Päike on vaid üks tilluke säde
Tema lõputust armastusest...

Rõõmusta!
Ja Meri... Meri pole enamat kui vaid piisk
kogu Tema headusest...

Kuid millised leegid... millised armastuse leegid
võiks see säde sinu hinges läita. /
Mitte kunagi ei tunne sa tõelist rõõmu maailmast,
kuni meri ise su soontes ei voola.

...millised armastusemered võiksid väljuda
sellest tilgast sinu rüpes. /
kuni sa oled riietatud taevastega...

Rõõmusta!
Taevas... taevas on baldahhiiniks
ja maa jalajäljeks su troonile: /
kuni sa oled riietatud taevastega
ja kroonitud taevatähtedega...

...kes sa valitsed üheskoos Jumalaga. /
Kuni sa ei või laulda ja rõõmustada ning õnnelik olla Jumala...
ei tunne sa kunagi rõõmu maailmast.

Rõõmusta!
Päike, Meri, Taevas.

Rõõmusta!
Kuni sa mäletad kui äsja sind loodi
ja kui imeline see oli, kui sa siia saabusid:

Rõõmusta!
ja veel enam rõõmusta oma aulises palees
nagu oleks see loodud just tänasel hommikul.
Tekst: Thomas Traherne “Centuries of Meditations” põhjal