LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Tunc venit
Siis tuli
eelmine järgmine


Muusika autor Toivo Tulev
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Tunc venit Jesus cum illis in villam
quae dicitur Gethsemani,
et dixit discipulis suis:
sedete hic donec
vadam illuc, et orem.

Et assumpto Petro,
et duobus filiis Zebedaei,
coepit contristari et maestus esse.

Tunc ait illis: Tristis est anima mea
usque ad mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum.

Et progressus pusillum, procidit in faciem suam,
orans et dicens:
Pater mi, si possible est,
transeat a me calix iste;
verumtamen non sicut ego volo,
sed sicut tu.

Et venit ad discipulos suos,
et invenit eos dormientes,
et dicit Petro:
Sic non potuistis una hora vigilare mecum?

Vigilate, et orate
ut non intretis in tentationem.
Spiritus quidem promptus est,
caro autem infirma.

Iterum secundo abiit, et oravit, dicens:
Pater mi, si non potest hic
calix transire nisi bibam illum,
fiat voluntas tua.

Et venit iterum, et invenit eos dormientes:
erant enim oculi eorum gravati.

Et relictis illis, iterum abiit,
et oravit tertio,
eumdem sermonem dicens.

Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis:
Dormite jam, et requiescite;
ecce appropinquavit hora,
et Filius hominis tradetur in manus peccatorum.

Surgite, eamus:
ecce appropinquavit qui me tradet.

Adhuc eo loquente,
ecce Judas unus de duodecim venit,
et cum eo turba multa
cum gladiis et fustibus,
missi a principibus sacerdotum
et senioribus populi.

Qui autem tradidit eum,
dedit illis signum, dicens:
Quemcumque osculatus fuero,
ipse est, tenete eum.

Et confestim accendes ad Jesum, dixit:
Ave rabbit. Et osculatus est eum.

Dixitque illi Jesus:
Amice, ad quid venisti?
Tunc accesserunt,
et manus injecerunt in Jesum,
et tenuerunt eum.

Et ecce unus ex his qui erant
cum Jesu extendens manum,
exemit glaudium suum,
et percutiens servum principis sacerdotum
amputavit auriculam ejus.

Tunc ait illi Jesus:
Converte gladium tuum in locum suum;
omnes enim, qui acceperint gladium,
gladio peribunt.

An putas, quia non possum rogare
Patrem meum,
et exhibebit mihi modo plus
quam duodecim legiones angelorum?

Quomodo ergo implebuntur Scripturae,
quia sic oportet fieri?

In illa hora dixit Jesus turbis:
Tamquam ad latronem existis
cum gladiis et fustibus comprehendere me,
quotidie apud vos sedebam docens in
templo,
et non me tenuistis.

Hoc autem totum factum est,
ut adimplerentur Scripturae prophetarum.
Tunc discipuli omnes,
relicto eo, fugerunt.
Siis tuli Jeesus nendega paika,
mida nimetatakse Ketsemaniks,
ja ütles oma jüngritele:
Istuge siin niikaua,
kui ma lähen sinna ja palvetan!”

Ja ta võttis enese juurde Peetruse
ja kaks Sebedeuse poega,
ja hakkas kurvaks minema ning ahastust tundma.

Siis ta ütles neile:
Minu hing on väga kurb surmani;
jääge siia ja valvake minuga!”

Ja ta läks pisut eemale, heitis silmili maha,
palvetas ning ütles:
Minu Isa, kui on võimalik,
siis mingu see karikas minust mööda!
Ometi mitte nõnda, kuidas mina tahan,
vaid kuidas sina tahad!”

Ja ta tuli oma jüngrite juurde
ja leidis nad magamast ja ütles Peetrusele:
Nii te siis ei suutnud
ühtki tundi minuga valvata?

Valvake ja paluge,
et te kiusatusse ei satuks!
Vaim on küll valmis,
aga liha nõder!”

Taas läks ta teist korda ära, palvetas ning ütles:
Minu Isa, kui see ei või
muidu mööda minna, kui et ma selle joon,
siis sündigu Sinu tahtmine!”

Ja ta tuli jälle ja leidis nad magamast,
sest nende silmad olid rasked unest.

Ja ta jättis nad ja läks ära
ja palvetas kolmandat korda
ja ütles jälle needsamad sõnad.

Siis tuleb ta oma jüngrite juurde ja ütleb neile:
Te ikka magate ja puhkate!
Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg
antakse patuste kätte!

Tõuske üles, lähme!
Vaata, see on ligidal, kes mind ära annab!”

Ja kui ta alles rääkis,
vaata, siis tuli Juudas,
üks neist kaheteistkümnest,
ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja
nuiadega
ülempreestrite ja rahva vanemate poolt.

Aga ta äraandja oli neile
andnud märku ja ütelnud:
Keda ma suudlen, see ta on,
tema võtke kinni!”

Ja kohe ta astus Jeesuse juurde ja ütles:
Tere, rabi!” ja andis temale suud.

Aga Jeesus ütles talle:
Sõber, mispärast oled sa siin?”
Siis nad tulid tema juurde,
pistsid oma käed tema külge ja võtsid ta
kinni.

Ja vaata, üks neist,
kes olid Jeesusega, sirutas oma käe
ja tõmbas oma mõõga välja
ja lõi ülempreestri sulast
ning raius ta kõrva ära.

Siis ütles Jeesus temale:
Pista oma mõõk tuppe tagasi,
sest kõik, kes mõõga tõmbavad,
saavad mõõga läbi hukka!

Või arvad sa, et ma ei või oma
Isa paluda,
ja ta läkitab mulle kohe enam
kui kaksteistkümmend leegioni ingleid?

Kuidas siis läheksid kirjad täide,
et see nõnda peab sündima?”

Sel tunnil ütles Jeesus hulgale:
Otsekui röövli peale olete te välja tulnud
mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma!
Ma olen iga päev istunud
teie juures pühakojas
ja õpetanud, ja te ei ole mind kinni võtnud.”

Aga see kõik on sündinud,
et läheksid täide prohvetite kirjad.
Siis jätsid kõik jüngrid tema maha
ja põgenesid ära.
Tekst: Matt. 36-56