LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Vie secrète
Salajane elu
eelmine järgmine


Muusika autor Helena Tulve
Sõnade autor Pascal Quignard
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Le rythme de la nuit et du jour lui aussi
comme celui des vagues et des marées
s’épousent, sajustent, se disloquent, bondissent,
débordent, recommencent.

La masse de locéan est informe.
Sa masse est lorigine de linforme et cest pourquoi
tous les sentiments sy éprouvent.
Ils sy étendent sans forme, eux qui nont pas plus de
squelette que la mer,
vont et reviennent comme ses vagues,
assaillent celui qui voit comme
sil était parti, comme sil était ballotté.
Ils débordent encore.
Tout ce qui est diffus au
fond de soi y trouve sa forme absente
et sa dilatation sans limites. Tout ce qui nest pas
composé au fond de nous et qui demeure
indéfini se mobilise à son contact vague.

Vague, vague est le mot de la mer.

Vagues comme les vases communiquent entre eux le niveau
de leau et s’équilibrent,
le corps et la mer sentre-déversent
et s’équilibrent en débordant sans relâche
sans jamais déborder dans le vestige dune unique source
qui les rassemble, qui les pousse à
s’étreindre dans une même source élémentaire, jadis.
La mer est le Jadis.
Öö ja päeva rütmid nagu lainete ja mõõnade
omadki kohanevad vastastikku,
sobituvad, lähevad laiali, põrkuvad,
voolavad üle, ikka uuesti.

Ookeani mass on vormitu.
Tema mass on kõige vormitu lähtepunkt
ning seetõttu tuntakse selles ära kõiki tundeid.
Nad valguvad seal vormita laiali, tunded,
mil pole rohkem luustikku kui merel,
nad lähevad ja tulevad nagu ookeani lained,
nad ründavad seda, kes vaatab, nii,
nagu ta oleks juba lahkunud,
nii nagu teda kiigutataks.
Nad voolavad veelgi üle.
Kõik, mis meie sügavuses on laialivalguv,
leiab seal oma puuduva vormi ning piiritu laienemise.
Kõik meis, mis pole leidnud vormi
ning jääb määramatuks koondub selle ähmasel puudutusel.

Laine, laine on mere sõna.

Lained nagu anumad annavad üksteisele edasi
oma vee taseme ja tasakaalustavad selle omavahel,
keha ja meri voolavad üksteisesse
ning tasakaalustuvad, valgudes lakkamatult,
iial üle voolamata, ainukese neid ühendava allika jälge,
jälge, mis tõukab neid embama
samas algses allikas, ammu.
Meri ongi ammune aeg.