LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Responsorio delle tenebre
eelmine järgmine

Muusika autor Salvatore Sciarrino
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Deus in nomine tuo salvum me fac
et in virtute tua iudica me.
Deus exaudi orationem meam
auribus: percipe verba oris mei.
Quoniam alieni insurrexerunt adversum me
et fortes quaesierunt animam meam:
et non proposuerunt Deum ante conspectum suum.
Ecce enim Deus adiuvat me
et Dominus susceptor animae meae.
Averte mala inimicis meis
et in veritate tua disperde illos.
Voluntarie sacrificabo tibi
et confitebor nomini tuo Domine quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me
et super inimicos meos despexit oculus meus.
Jumal, päästa mind oma nime abil
ja aja mu asja oma vägevuse varal!
Jumal, kuule mu palvet,
pane tähele mu suu kõnet!
Sest muulased kipuvad mu kallale
ja vägivaldsed püüavad mu hinge;
nad ei sea Jumalat oma silma ette. Sela.
Vaata, Jumal on mu abimees,
ja Issand on mu hinge tugi.
Lasku ta tulla tagasi õnnetus
minu varitsejaile, oma ustavusega hävita nad!
Hea meelega ma toon sulle ohvreid,
ma tänan su nime, Issand, sest see on hea.
Sest ta tõmbas mind välja kõigist kitsikustest
ja mu silmad parandasid mu vaenlasi.
Tekst: Psalm 54: 3-9