LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Alexander’s Feast
Aleksandri pidu
eelmine järgmine


Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Newburgh Hamilton
Tõlge Ave Paesalu (Teesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV75

PART ONE

1. Overture

2. Recitative (tenor)

T was at the royal feast,
for Persia won
By Philips warlike son:
Aloft in awful state
The god-like hero sate
On his imperial throne:
His valiant peers were placd around;
Their brows with roses
and with myrtles bound.
So should desert in arms be crownd.
The lovely Thaïs by his side
Sate like a blooming Eastern bride,
In flowr of youth, and beautys pride.

3. Air (tenor) and Chorus

Happy pair!
None but the brave deserves the fair.

4. Recitative (tenor)

Timotheus placd on high,
Amid the tuneful quire,
With flying fingers touchd the lyre.
The trembling notes ascend the sky,
And heavnly joys inspire.

5. Accompagnato (soprano)

The song began from Jove,
Who left his blissful seats above
(Such is the powr of mighty Love).
A Dragons fiery form belyd the God;
Sublime on radiant spires he rode,
When he to fair Olympia pressd,
And while he sought her snowy breast:
Then, round her slender waist he curld,
And stampd an image of himself,
a sovreign of the world.

6. Chorus

The listning crowd
admire the lofty sound,
A present Deity!” they shout around;
A present Deity!”
the vaulted roofs rebound.

7. Air (soprano)

With ravishd ears
The monarch hears,
Assumes the God,
Affects to nod,
And seems to shake the spheres.

8. Recitative (tenor)

The praise of Bacchus
then the sweet musician sung,
Of Bacchus ever fair and ever young.
The jolly God in triumph comes:
Sound the trumpets, beat the drums!
Flushd with a purple grace,
He shows his honest face:
Now give the Hautboys breath!
he comes, he comes!

9. Air (bass) and Chorus

Bacchus, ever fair and young,
Drinking joys did first ordain.
Bacchusblessings are a treasure,
Drinking is the soldiers pleasure;
Rich the treasure, sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain.

10. Recitative (tenor)

Soothd with the sound,
the king grew vain;
Fought all his battles oer again,
And thrice he routed
all his foes,
And thrice he slew the slain!
The master saw the madness rise,
His glowing cheeks, his ardent eyes:
And, while he heavn
and earth defyd,
Changd his hand,
and checkd his pride.

11. Accompagnato (soprano)

He chose a mournful muse,
Soft pity to infuse.

12. Air (soprano)

He sung Darius, great and good,
By too severe a fate,
Falln from his high estate,
And weltring in his blood.
Deserted at his utmost need,
By those his former bounty fed,
On the bare earth exposd he lies,
With not a friend to close his eyes.

13. Accompagnato (soprano)

With downcast looks
the joyless victor sate,
Revolving in his alterd soul,
The various turns of chance below.
And, now and then, a sigh he stole,
And tears began to flow.

14. Chorus

He sung Darius great and good,
By too severe a fate,
Falln from his high estate,
And weltring in his blood.
On the bare earth exposd he lies,
With not a friend to close his eyes.

15. Recitative (tenor)

The mighty master smild to see
That love was in the next degree:
T was but a kindred sound to move,
For pity melts the mind to love.

16. Arioso (soprano)

Softly sweet, in Lydian measures,
Soon he soothd his soul to pleasures.

17. Air (soprano)

War, he sung, is toil and trouble,
Honour but an empty bubble,
Never ending, still beginning,
Fighting still, and still destroying.
If the world be worth thy winning,
Think, oh think
it worth enjoying,
Lovely Thaïs sits beside thee:
Take the good
the Gods provide thee!

18a. Chorus

The many rend the skies,
with loud applause:
So Love was crownd,
but Music won the cause.

19. Air (soprano)

The Prince, unable to conceal his pain,
Gazd on the Fair
Who causd his care,
And sighd and lookd, and sighd again.
At length with love and wine
at once oppressd,
The vanquishd victor sunk
upon her breast.

18b. Chorus

The many rend the skies...

PART TWO

20. Accompagnato (tenor) and Chorus

Now strike the golden lyre again!
A louder yetand yet a louder strain!
Break his bands of sleep asunder,
And rouze him,
like a rattling peal of thunder.

Chorus
Break his bands of sleep asunder,
Rouze him, like a peal of thunder.
Hark, hark! the horrid sound
Has raisd up his head:
As awakd from the dead,
And amazd, he stares around.

21. Air (bass)

Revenge, revenge, Timotheus cries:
See the Furies arise,
See the snakes that they rear,
How they hiss in their hair,
And the sparkles that flash from their eyes!

Behold a ghastly band,
Each a torch in his hand!
Those are Grecian ghosts,
that in battle were slain,
And unburied remain
Inglorious on the plain.

22. Accompagnato (tenor)

Give the vengeance due
To the valiant crew.
Behold how they toss
their torches on high,
How they point to the Persian abodes,
And glittring temples
of their hostile Gods!

23. Air (tenor)

The princes applaud with a furious joy,
And the king seizd a flambeau
with zeal to destroy.

24. Air (soprano) and Chorus

Thaïs led the way,
To light him to his prey,
And like another Helen,
she fird another Troy.
The princes applaud with a furious joy,
And the king seizd a flambeau
with zeal to destroy.

25. Accompagnato (tenor) and Chorus

Thus, long ago,
Ere heaving bellows
learnd to blow,
While Organs yet were mute,
Timotheus, to his breathing Flute,
And sounding Lyre,
Could swell the soul to rage,
or kindle soft desire.

Chorus
At last divine Cecilia came,
Inventress of the vocal frame;
The sweet enthusiasts
from her sacred store,
Enlargd the former narrow bounds,
And added length to solemn sounds,
With Natures mother-wit,
and arts unknown before.

26./27. Recitative and chorus

Let old Timotheus yield the prize,
Or both divide the crown:
He raisd a mortal to the skies,
She drew an Angel down.

28. Chorus

Your voices tune, and raise them high,
Till thecho, from the vaulted sky,
The blest Cecilias name.
Music to Heavn and her we owe,
The greatest blessing that's below:
Sound loudly then her fame!
Lets imitate her notes above,
And may this evning ever prove,
Sacred to Harmony and Love.
ESIMENE OSA

1. Avamäng

2. Tenori retsitatiiv

See juhtus kuninglikul peol
Pärsia üle võidu
oli toon'd Philippose sangarist poeg.
Uhkes kõrguses ja kardetavalt
istus jumalateväärne kangelane
oma kuninglikul troonil.
Mehised kaaskondsed teda ümbritsemas,
roosi- ja mürripärjad
laupu ehtimas,
nii on ju võitjail kombeks olla kroonitud.
Armas Thaïs ta kõrval
istus õitsva hommikumaa pruudina,
noorusõies ja ilu uhkuses.

3. Tenori aaria ja koor

Õnnelik paar!
Üksnes sangar väärib kaunitari!

4. Tenori retsitatiiv

Timotheos ent kõrgemal,
kesk viisialdist koorihulka
nobedalt lüürat sõrmitsema hakkas.
Helid võbeledes tõusid taevalaeni,
ja hinges äratasid taeva ülevust.

5. Soprani accompagnato

Ta laulu algas Zeusist,
kes ülal oma õndsa asupaiga hülgas
(nii kange on armastusel vägi),
draakoni metsik kuju endasse ta peitis,
sähvivas tulekeerises peajumal ratsutas,
kui tung kauni Olympiase juurde
oli minna ja otsida ta piimjat põue.
Siis ta keerdus ümber piha sihvaka
ja oma jumalikkust märgiks jättis sinna
maailma valdjas.

6. Koor

Kuulav rahvahulk,
imestades ülevat heli,
Jumalus on kohal!”, hõikab läbisegi,
Jumalus on kohal!”,
võlvid vastu kajavad.

7. Soprani aaria

Vaimustunult
valitseja kuulab,
end jumalana tunneb,
täis tarmu noogutab
ja ise näikse raputavat taevavõlve.

8. Tenori retsitatiiv

Seejärel Backhosele kiitust
laulis sulnis muusik,
Backhosest, kes aina noor ja kaunis.
Lustlik jumal võidukana tuleb
trompet helisegu, põristage trumme!
Purpurne jume lõõskab palgel,
ta rõõmus nägu ilmub nähtavale.
Nüüd kõlagu oboed:
ta tuleb, Backhos tuleb!

9. Bassi aaria ja koor

Backhos, aina noor ja kaunis,
esmalt joogirõõmud ausse tõstis.
Backhose õnnistus on aare,
rüüpamine sõduril teeb rõõmsaks meele.
Külluslik see aare, magus rõõm,
magus rõõm, kui otsas vaev.

10. Tenori retsitatiiv

Helidele andun'd,
kuningas, edevusest kantult
taas oma taplused kõik taples uuesti,
kolm korda taganema lõi
kõik oma vaenlased,
kolm korda surmas surmatud.
Meister märkas sõgeduse tõusu,
hõõgvel põski, silmi läikivaid
ja ehkki maa ja taevas
seisid kindlalt veel,
ta käsi laadi vahetas
ja suurelisust kahandas.

11. Soprani accompagnato

Ta valis nukratoonilise laulu,
et kaastunde pehmust lasta tärgata.

12. Soprani aaria

Dareiosest ta laulis, üllast ja heast,
keda saatus üleliia karmil käel
nii kõrgelt lasi langeda
ja oma veres püherdama
ta kibedaimas hädas jätsid need,
keda varemalt ta küllus kostitanud.
Kaitsetuna paljal mullal lebab,
sõbrata, kes silmadki tal suleks.

13. Soprani accompagnato

Mahalöödud pilgul
istus võitja rõõmutuna,
muutnud meelt, mõtteisse vajund
ootamatuid pöördeid tõesti võtab saatus.
Aeg-ajalt vargsi ohkas ta
ja palgel peagi veeres pisaraid.

14. Koor

Dareiosest ta laulis, üllast ja heast,
keda saatus üleliia karmil käel
nii kõrgelt lasi langeda
ja oma veres püherdama.
Kaitsetuna paljal mullal lebab,
sõbrata, kes silmadki tal suleks.

15. Tenori retsitatiiv

Vägev meister naeratas, kui nägi,
et armastus on järgmisena tulemas.
Kõlapilti üksnes kergelt muutis
kaastunne südame ju armuks valmistab.

16. Soprani ariooso

Lüüdia laadi pehme mahedus
ta hinge vaigistas ja suunas rõõmudele.

17. Soprani aaria

Sõda, laulis ta, on vaev ja mure,
au vaid tühipaljas mull.
Ju eal ei lõpe, algab üha
võitlus, kestab hävitus.
Kui maailm väärt on sinu võitu lahingus,
mõtle järele,
ta väärt on ka su rõõmustust!
Armas Thaïs su kõrval istub,
võta vastu hea,
mis sulle andnud jumalad!

18a. Koor

Kokkutulnute vali aplaus
nüüd tõusis taevani.
Nii armastus sai krooni,
kuid võitis muusika.

19. Soprani aaria

Prints, suutmata armuvalu peita,
piidles aina kaunitari,
kes ta vaevaks andnud põhjuse.
Ta ohkas, vaatas, ohkas jällegi.
Viimaks, all jäädes armu ja veini
ühisele survele,
võitja võidetuna
vajus piiga rinnale.

18b. Koor

Kokkutulnute vali aplaus...

TEINE OSA

20. Tenori accompagnato ja koor

Oh veelgi kuldset lüürat tõmba,
veel valjemalt sa keeli pingulda!
Ta unekütked lahti murra,
kui raksuv kõuekärgatus
ta üles kergita!

Koor
Ta unekütked lahti murra,
kui kõuekärgatus ta üles kergita!
Kuula! Hirmus heli
tal tõstnud pead,
justnagu surnuist ärganud,
ta hämmastunult ringi jõllitab.

21. Bassi aaria

Kättemaks!“ hõikab Timotheos.
Ennäe, fuuriad tõusevad,
ennäe, maod end püsti ajavad
ja nende juustes sisisevad,
silmad välke pildumas!

Vaata, mäherdune tontlik jõuk,
igaüks käes hoidmas tõrvikut!
Need on kreeklaste vaimud,
kes tapluses surmati
ja jäeti sõjaväljale, matmata
autult lebama.

22. Tenori accompagnato

Antagu vääriline kättemaks
ustavate sangarite hooleks!
Ennäe, kuis oma tõrvikuid nad kõrgel
hoiavad, kuis osutavad
pärslaste müüridele
ja nende vaenujumalate
säravaile templitele!

23. Tenori aaria

Raevukal rõõmul printsid plaksutavad,
kuningas ent haarab tõrviku
kihk ärganud on hävitada.

24. Soprani aaria ja koor

Thaïs juhatamas teed
ja sütitamas saaki ründama
justkui teine Helena
veel ühe Trooja põletab.
Raevukal rõõmul printsid aplodeerivad,
kuningas ent haarab tõrviku
kihk ärganud on hävitada.

25. Tenori accompagnato ja koor

Nii sündis ajal ammusel.
Enne, kui paisuvad lõõtsad
mõistsid puhuda
ja orelid veel tummalt vaikisid,
võis Timotheos oma flöödihelide
ja heliseva lüüraga
niihästi ärgitada raevutsema hinge
kui sütitada sulnist kirge.

Koor
Viimaks ilmus jumalik Cecilia,
laulukunsti leiutaja,
kelle innustunud järgijate püha hulk
muusika varem kitsaid piire laiendas
ja lisas harrastele helidele ulatust
emake looduse nõul ja jõul
ning osavusega,
mis varem tundmata.

26./27. Retsitatiiv ja koor

Muistne Timotheos autasu üle andku
või mõlemad nad krooni kandku:
mees tõstis sureliku taevani,
kuid naine ingli veenis laskuma.

28. Koor

Nüüd hääled seadke, tõstke kõrgusse,
kuni õndsa Cecilia nimi
kajab vastu taevavõlvidelt!
Muusika on taeva ja tema and,
suurim õndsus, mis maa peal võimalik.
Siis laulgem valjult tema kiituseks!
Järgi aimakem ta laulu kõrgustes
ja jäägu meie õhtu praegune
pühaks nii harmooniale kui armule!