LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

To be Sung on the Water
Lauldud läbi vee
eelmine järgmine


Muusika autor Samuel Barber
Sõnade autor Louise Bogan
Tõlge Jaanus Kann
Teose kataloogi- või oopusenumber: op42. Nr2
Tervikteosest

Beautiful, my delight,
Pass, as we pass the wave.
Pass, as the mottled night
Leaves what it cannot save,
Scattering dark and bright.

Beautiful, pass and be
Less than the guiltless shade
To which our vows were said;
Less than the sound of the oar
To which our vows were made, –
Less than the sound of its blade
Dipping the stream once more.
Iludus, mu rõõm,
liigu, nagu me liigume läbi laine,
liigu, nagu kirju öö
jätab selle, mis ei talletu,
hajutades pimeda ja särava.

Iludus, liigu ja ole
vähemat kui see süütu vari,
kellele me tõotused said öeldud,
vähemat kui selle aeru kõla,
kellele me tõotused said öeldud, –
vähemat kui see mõõk,
mis veelkord jõge lõikab.