LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Now is the Gentle Season
Käes on õrn aastaaeg
eelmine järgmine


Muusika autor Stephen Paulus
Tõlge Jaanus Kann

Now is the gentle season,
Freshly flowring,
To sing and dance and play
While May endureth.
Now is the gentle season
To sing and play and dance
And woo and wed,
That sweet delight procureth.
The fields abroad,
with spangled flowrs are gilded,
The meads are mantled and closes;
In May each bush arrayed,
and sweet wild roses,
The nightingale her bower
Hath gaily builded
And full of kindness and loves inspiring.
I love, she sings,
Hark, her mate desiring.
Käes on õrn aastaaeg,
värskelt lilledega kattumas,
et laulda ja tantsida ja mängida,
kuniks mai.
Käes on õrn aastaaeg,
et laulda ja tantsida,
et kosida ja paari minna,
et magusaid rõõme kogeda.
Kaugetel väljadel,
mis veiklevate lilledega kullatud,
on niidud kaetud ja hõivatud;
mais on pidurüüs iga põõsas
ja armsad metsikud roosid,
ööbik oma lehtla
rõõmsalt ehitanud,
täis vaimustavat lahkust ja armastust.
Mina armastan, tema laulab,
kuula, kuis kaaslane ihaleb.