LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Soon-ah will be Done
Varsti on mul kõik
eelmine järgmine

Traditsionaal
Tõlge Jaanus Kann
Seadja William Dawson

Soon I will be done
with the troubles of the world,
going home to live with God.
I want to meet my mother,
Im going to live with God.
No more weeping and wailing,
Im going to live with God.
I want to meet my Jesus,
Im going home to live with God.
Varsti on mul kõik
maailma muredega,
lähen koju, et elada oma Jumalaga.
Tahan kohtuda oma emaga.
Hakkan elama oma Jumalaga.
Ei enam nutmist, ei leinamist!
Hakkan elama oma Jumalaga.
Tahan kohtuda oma Jeesusega.
Hakkan elama oma Jumalaga.