LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

The Girl from Ipanema
Tütarlaps Ipanemast
eelmine järgmine


Muusika autor Antonio Carlos Jobim
Sõnade autor Norman Gimbel
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Seadja A. Kerr

Tall and tan and young and lovely
the girl from Ipanema goes walking,
and when she passes
each one she passes goes "Aah!"

When she walks she's like a samba
that swings so cool and sways so gentle,
that when she passes,
each one she passes goes "Aah!"

Oh, but I watch her so sadly.
How can I tell her I love her?
Yes, I would give my heart gladly.
But each day when she walks to the sea,
she looks straight ahead not at me.

Tall and tan and young and lovely
the girl from Ipanema goes walking,
and when she passes I smile
But she doesn't see.
Pikk ja päevitunud ja noor ja armsake
tütarlaps Ipanemast kõnnib jalutades
ning kui ta möödub,
kõik kellest ta möödub, ütlevad "Aah!"

Kui ta kõnnib, justnagu samba,
mis kiigub nii lahedalt ja õõtsub nii õrnalt,
et kui ta möödub,
kõik kellest ta möödub, ütlevad "Aah!"

Oh, kuid ma vaatan teda kurvalt.
Kuidas saan ma talle öelda, et teda armastan?
Jah, ma annaksin oma südame rõõmuga.
Kuid iga päev kui ta mere poole läeb,
vaatab ta enda ette, mitte aga minu poole.

Pikk ja päevitunud ja noor ja armsake
tütarlaps Ipanemast künnib jalutades
ja kui ta möödub, siis naeratan ma,
kuid ta ei näe.