LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Hallelujah!
eelmine järgmine

Muusika autor Vincent Youmans
Sõnade autor Vincent Youmans
Tõlge Marika Makarova
Seadja Robert Sund

I'm recallin' times, when I was small,
in light and free jublee days.
Old folks prayin' ev'rybody swayin',
Loudly, I chanted my praise.

How I sang about the Judgement morn,
And of Gabriel tootin' on his horn.
In that sunny land of milk and honey,
I had no complaints,

While I thought of Saints,
So I say to all who feel forlorn:
Sing "Hallelujah! Hallelujah!"
and you'll shoo the blues away

When cares pursue ya
"Hallelujah!" gets you through the darkest day.
Satan lies awaitin' and creatin' skies of gray,
But "Hallelujah! Hallelujah!" helps to shoo the clouds away.
Meenutan aegu, mil olin väike
lahedatel ja priidel rõõmupäevadel.
Vanakesed palvetamas, igaüks end õõtsutamas.
Kõva häälega oma kiitust ma leelutasin.

Kuidas ma laulsin viimsepäeva hommikust
ja Gabrielist sarve tuututamas.
Sellel päikeselisel piima ja mee maal
polnud mul kaebelda millegi üle.

Sel ajal kui mõtlesin pühakuist,
ma nüüd siis kõigile, kes meeleheitel, ütlen:
Laulge "Halleluuja! Halleluuja!"
ja te hurjutate masenduse minema.

Kui mured sind jälitavad
aitab "Halleluuja!" sul õhtusse saata kõige süngema päeva.
Saatan lebab oodates ja tinakarva taevast sepitsedes,
kuid "Halleluuja! Halleluuja!" aitab hurjutada pilved.