LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

If you receive my words
Kui sa mu sõnad vastu võtad
eelmine järgmine


Muusika autor Knut Nystedt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

My son, if you receive my words
and treasure up my commandments with you,
making your ear attentive to wisdom
and inclining your heart to understanding;
Yes, if you cry out for insight
and raise your voice for understanding,
If you seek it like silver
then you will understand the fear of the Lord
and find the knowledge of God.
For the Lord gives wisdom;
from his mouth come knowledge
and understanding;
he stores up sound wisdom for the upright;
he is a shield to those who walk in integrity,
guarding the paths of justice
and preserving the way of his saints.
Then you will understand righteousness
and justice and equity, ev'ry path;
for wisdom will come into your heart,
and knowledge will be pleasant to your soul;
discretion will watch over you;
understanding will guard you;
delivering you from the way of evil,
from men of perverted speech,
who forsake the paths of uprightness
to walk in the ways of darkness,
who rejoice in doing evil and delight
in the perverseness of evil;
men whose paths are crooked, and who are devious in their ways.
My son, do not forget my teaching,
but let your heart keep my commandments;
For length of days and years of life
and abundant welfare will they give you.
Let not loyalty and faithfulness forsake you;
bind them about your neck,
write them on the tablet of your heart.
So you will find favor and good repute
in the sight of God and man.
Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad
ja mu käsud enesele talletad,
lased oma kõrva tarkust tähele panna,
pöörad oma südame mõistuse poole,
jah, kui sa aru appi kutsud
ja tood oma hääle kuuldavale mõistuse heaks,
kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust,
siis sa mõistad Jehoova kartust
ja leiad Jumala tunnetuse!
Sest Jehoova annab tarkuse,
tema suust tuleb tunnetus
ja mõistus!
Tema talletab õigetele edu,
on kilbiks neile, kes elavad laitmatult,
kaitstes õiguse radu
ja valvates oma vagade teed!
Siis sa mõistad õiglust
ja õigust, ja seda, mis õige on - kõiki häid teid!
Sest siis tuleb tarkus su südamesse
ja tunnetus hakkab meeldima su hingele!
Otsustusvõime valvab su üle,
mõistus kaitseb sind,
päästes sind kurjalt teelt,
meeste käest, kes räägivad pööraselt,
kes hülgavad sirged rajad,
et käia pimedail teedel,
kes rõõmutsevad kurja tehes,
hõiskavad pööraste roimade juures
kellede teed on eksiteed!
Mu poeg, ära unusta mu õpetust,
vaid su süda hoidku alal mu käsud,
sest need lisavad sulle pikka iga,
eluaastaid ja rahu!
Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha!
Seo need enesele ümber kaela,
kirjuta need oma südamelauale,
siis sa leiad armu ja heakskiitu
Jumala ja inimese silmis!
Tekst: Õpetussõnad 2: 1-15, 3: 1-4