LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

I am the true vine
Mina olen tõeline viinapuu
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt

I am the true vine,
and my Father is husbandman.
Every branch in me that beareth not fruit
taketh away:
and every branch that beareth fruit,
he purgeth it,
that it may bring forth more fruit.
Now ye are clean through the word
which I have spoken unto you.
Abide in me, and I in you.
As the branch cannot bear fruit of
itself, except it abide in the vine;
no more can ye, except ye abide in me.
I am the vine, ye are the branches;
He that abide in me, and I in him,
the same bringeth forth much fruit:
for without me ye can do nothing.
If a man abide not in me,
He is cast forth as a branch,
and is withered:
and men gather them,
and cast them into the fire,
and they are burned.
If ye abide in me,
and my words abide in you,
ye shall ask what ye will,
and it shall be done unto you.
Herein is my Father glorified,
that ye bear much fruit;
so shall ye be my disciples,
As the Father hath loved me,
so I have loved you:
continue ye in my love;
If ye keep my commandments,
ye shall abide in my love;
even as I have kept
my Father´s commandments,
and abide in his love
These things have I spoken unto you,
that my joy might remain in you,
and that your joy might full.
This is my commandment,
that ye love one another
as I have loved you.
Greater love hath no man than this,
that a man lay down his life for his friends.
Ye are my friends,
if ye do what ever I command you.
Mina olen tõeline viinapuu
ja mu Isa on viinamäe aednik.
Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja,
tema kõrvaldab
ja igaüht, mis kannab vilja
tema puhastab,
et see kannaks rohkem vilja.
Teie olete juba puhtad selle sõna pärast,
Mis mina teile olen rääkinud!
Jääge minusse ja mina jään teisse
Nagu oks ei või vilja kanda
iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge,
nõnda ka teie, kui te ei jää minusse.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad;
kes jääb minusse ja mina temasse,
see kannab palju vilja;
sest ilma minuta, ei või te midagi teha
Kui keegi ei jää minusse,
siis ta heidetakse välja nagu viinapuu oks
ning kuivab ära.
Ja nad kogutakse kokku
ja heidetakse tulle
ning põletatakse ära.
Kui te jääte minusse
ja minu sõnad jäävad teisse,
siis paluge, mis te iganes tahate,
ja see sünnib teile!
Selles on minu Isa austatud,
et te kannate palju vilja
ja osutute minu jüngriks
Otsekui minu Isa on armastanud mind
nõnda olen ka mina teid armastanud;
jääge minu armastusse.
Kui te peate minu käsusõna
siis te jääte minu armastusse
nõnda nagu mina olen pidanud
oma Isa käsusõnu
ja jään tema armastusse.
Seda ma olen teile rääkinud,
et minu rõõm oleks teie sees
ja teie rõõm saaks täieliseks.
See on minu käsusõna,
et te armastaksite üksteist
nõnda nagu mina teid olen armastanud!
Suuremat armastust ei ole kellelgi
kui see, et ta jätab oma elu sõprade eest!
Teie olete minu sõbrad
kui te teete, mida mina teid käsin.
Tekst: Johannese 15: 1– 14