LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Transparence
Läbipaistvus
eelmine järgmine


Muusika autor Ton de Leeuw
Tõlge Triin Sakermaa

1
O toi, qui m'as enivré de ton amour,
ne me rends pas à moi-même
après m'avoir ravi à moi-même.

2
Il se voile par sa trop grande
transparence
et devient invisible par l'intensité de sa
lumière.

3
Pourquoi ne veux-tu pas
que la partie rejoigne le tout,
le rayon la lumière?
Dans mon coeur je contiens l'univers,
autour de moi, le monde me contient.

4
O toi, qui m'as enivré de ton amour,
ne me rends pas à moi-même
après m'avoir ravi à moi-même.

Mon instant s'est éternisé.
Tu m'as annihilé en toi.
Je suis devenu libre de tout.

O mystère que l'Etre apparaisse dans
le Néant
et que subsiste le temporel
avec Celui qui a l'attribut de lternité.
1
Oo Sina, kes oled mind oma armastusega joovastanud
Ära anna mind minule tagasi
pärast minult minu röövimist.

2
Ta on varjatud oma liigse
läbipaistvusega
ja muutub nähtamatuks oma valguse
intensiivsusest.

3
Miks sa ei taha,
et osa liituks tervikuga,
kiir valgusega?
Minu südames on universum,
ümber minu, maailm hõlmab mind.

4
Oo Sina, kes oled mind oma armastusega joovastanud
Ära anna mind minule tagasi
pärast minult minu röövimist.

Minu hetk sai igavikuliseks.
Sa hävitasid minu Sinus.
Ma vabanesin kõigest.

Oo müsteerium, et Olemine ilmub
Tühjusesse
ja ajalik püsib
Temaga, kellel on igaviku olemus.