LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ave Maria
Ole tervitatud Maarja
eelmine järgmine


Muusika autor Francisco Guerrero
Tõlge Voces Musicales

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Regina caeli,
dulcis et pia, O mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
ut cum electis te videamus.
Ole tervitatud Maarja, täis armu,
Issand on Sinuga,
Sa oled õnnistatud naiste seas
ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Taevane Kuninganna,
armas ja vaga, oo Jumala Ema,
palu meie, patuste eest, et me saaksime
ühes valitutega Sind näha.