LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unser Wandel ist im Himmel
Meie kodupaik on taevas
eelmine järgmine


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV 390
Tervikteosest Geistliche Chormusik

Unser Wandel ist im Himmel,
von dannen wir auch warten des Heilands
Jesu Christi, des Herren,
welcher unsern nichtigen Leib verklären wird,
daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe
nach der Wirkung, damit er kann
auch alle Ding ihm untertänig machen.
Philipper 3, 20-21
Meie kodupaik on taevas,
kust me ka ootame Päästjat
Issandat Jeesust Kristust,
kes meie alanduse ihu muudab
oma kirkuse ihu taoliseks
selle väe toimel, millega ta suudab
alistada endale ka kõik.
Fl 3, 20-21