LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Herzlich lieb hab ich dich o Herr
Südamest armas oled mull`, oh Issand
eelmine järgmine


Muusika autor Heinrich Schütz
Sõnade autor Martin Schalling
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV387
Tervikteosest Geistliche Chormusik

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr,
ich bitt, wollst sein von mir nicht fern
mit deiner Hülf und Gnade,
die ganz Welt nicht erfreuet mich,
nach Himml und Erden frag ich nicht,
wenn ich dich nur kann haben.
Und wenn mir gleich mein Herz zerbricht,
so bist du doch mein Zuversicht,
mein Teil und meines Herzens Trost,
der mich durch sein Blut hat erlöst.
Herr Jesu Christ, mein Gott und Herr,
in Schanden lass mich nimmermehr.

Es ist ja, Herr, dein Gschenk und Gab'
mein Leib, Seel und alls, was ich hab
in diesem armen Leben.
Damit ich's brauch zum Lobe dein,
zu Nutz und Dienst des Nächsten mein,
wollst mir dein Gnade geben.
Behüt mich, Herr, für falscher Lehr',
des Satans Mord und Lügen wehr;
in allem Kreuz erhalte mich,
auf dass ich's trag geduldiglich.
Herr Jesu Christ, mein Herr und Gott,
tröst mich in meiner Todesnot!

Ach Herr, lass dein liebe Englein
am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoß tragen,
den Leib in seim Schlafkämmerlein
gar sanft ohn einig Qual und Pein
ruhn bis am Jüngsten Tage.
Als denn vom Tod erwecke mich,
dass meine Augen sehen dich
in aller Freud, o Gottes Sohn,
mein Heiland und Genadenthron.
Herr Jesu Christ, erhöre mich,
ich will dich preisen ewiglich!
Südamest armas oled mull', oh Issand,
ma palun, ära ole minust eemal
oma abi ja armuga,
kõik maailm ei tee mull' rõõmu,
ei vaja ma ei taevast ega maad
kui vaid üksi sa mul oleksid.
Ja kui ka minu süda murduks,
sa siiski oled minu lootus,
minu osa ja mu hinge trööst,
kes oma verega mind lunastas.
Issand Jeesus Kristus, minu Jumal, Issand,
ära iial häbisse mind jäta.

See on ju, Issand, sinu kink ja and,
mu ihu, hing, kõik mis mul on
ses vaeses ilmaelus.
Et seda sinu kiituseks
ja ligimese heaks ma kasutaks,
mul anna oma armu.
Mind kaitse, Issand, väära õpetuse,
saatana mõrvatöö ja kavaluse eest,
mind kõigis kannatusis hoia,
et ma neid kannatlikult võiksin taluda.
Issand Jeesus Kristus, minu Issand, Jumal,
mind oma surmahädas lohuta!

Oh Issand, anna, et su inglid
kannaksid mu hinge viimsel tunnil
Aabrahami rüppe,
ja et rahus mu ihu
teadmata valu ja piina
võiks puhata Viimsepäevani!
Ja ärata siis mind surmast,
et mu rõõmsad silmad sind näeksid,
oh Jumala Poeg,
mu Lunastaja ja Õnnistegija!
Issand Jeesus Kristus, võta mind kuulda,
igavesti kiidan ma sind!