LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Meditatio
eelmine järgmine
Tekst palvekogumikust Orationes sive meditationes
Muusika autor Erkki-Sven Tüür
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)

O bone, o domine Christe IESU.
Sic posito nec petenti
nec opinanti ut sol mihi illuxisti
et mihi quo modo eram ostendisti.

O bone, o domine Christe IESU.
Abiecisti plumbum quod deorsum me trahebat
removisti onus quod desuper me premebat
impellentes me reppulisti
ac illis te pro me opposuisti.

O bone, o domine Christe IESU.
Considera, anima mea, intendite,
omnia intima mea.
Quantum illi debeat tota substantia mea.

O bone, o domine Christe IESU.
Certe, domine, quia me fecisti,
debeo amori tuo me ipsum totum;
quia me redemisti, debeo me ipsum totum;
quia tanta promittis, debeo me ipsum totum.

Immo tantum debeo amori tuo
plus quam me ipsum,
quantum tu es maior me,
pro quo dedisti te ipsum
et cui promittis te ipsum.
Fac precor, domine,
me gustare per amorem
quod gusto per cognitionem.
Sentiam per affectum quod sentio
per intellectum.
Plus debeo quam me ipsum totum,
sed nec plus habeo
nec hoc ipsum possum
per me reddere totum;
trahe tu, domine, in amorem tuum
vel hoc ipsum totum.
Totum quod sum tuum est conditione;
fac totum tuum dilectione.

Ecce domine, coram te est cor meum.
Conatur, sed per se non potest,
fac tu quod ipsum non potest.

Admitte me intra cubiculum amoris tui.
Peto, quaero, pulso.
Qui me facis petere, fac accipere.
Das quaerere, da invenire.
Doces pulsare aperi pulsanti.
Cui das, si negas petenti?
Quis invenit, si quaerens frustratur?
Cui aperis, si pulsanti claudis?
Quid das non oranti,
si amorem tuum negas oranti?
A te habeo desiderare, a te habeam impetrare.

Adhaere illi, adhaere importune, anima mea.
Bone, bone domine, ne reicias eam;
fame amoris tui languet; refocilla eam.
Satiet eam dilectio tua;
impinguet eam affectus tuus;
impleat eam amor tuus.
Occupet me totum
et possideat totum,
quia tu es cum patre et spiritu sancto
Deus solus benedictus in saecula saeculorum, amen.
Amen.
Oh hea, oh Issand Kristus Jeesus!
Selline oli mu olukordei osanud ei paluda
ega arvata ja siis sa valgustasid mind
nagu päike ja näitasid mulle, mis seisus ma olen.

Oh hea, oh Issand Kristus Jeesus!
Heitsid eemale tinase koorma, mis tiris mind allapoole,
tõstsid ära raskuse, mis rõhus mind ülalt,
mu takkatõukajad tõrjusid kõrvale
ja seadsid neile minu eest vastu enda.

Oh hea, oh Issand, Kristus Jeesus!
Vaatle, mu hing, ja pöördu,
kogu mu sisemus!
Kui palju võlgneb talle kogu minu olemus!

Oh hea, oh Issand Kristus Jeesus!
Issand, tõesti, kuna oled mu valmistanud,
võlgnen su armastusele iseenda tervikuna;
kuna oled mu lunastanud, olen võlgu iseenda tervikuna;
kuna nõnda paljut tõotad, olen võlgu iseenda tervikuna.

Tõepoolest, võlgnen su armastusele rohkemgi
veel kui iseenda,
kuivõrd sina oled suurem minust,
kelle eest sa andsid iseenda
ja kellele sa tõotad iseennast.
Issand, palun,
lase mul armastuse kaudu maitsta seda,
mida maitsen tunnetuse kaudu!
Las ma võtan tunde kaudu vastu selle, mida
taipan mõistusega!
Olen võlgu rohkem kui iseenda tervikuna,
kuid rohkem mul ei ole
ja isegi seda ei saa
ma ise tervikuna anda.
Issand, tõmba sina mind oma armastusse,
mind tervikuna!
Kõik, mis olen, olen sinu loomise kaudu;
tee mind kõigiti enda omaks armastuse kaudu!

Ennäe, Issand, Sinu ees on mu süda.
Ta püüab, kuid iseenesest ta ei suuda
tee sina see, mida ta ise ei suuda!

Luba mind oma armastuse kambrisse!
Palun, otsin, koputan!
Kes paned mu paluma, lase saada!
Annad otsimise, anna ka leida!
Õpetad koputama, koputajale ka ava!
Kellele annad, kui ütled palujale ära?
Kes leiab, kui otsija otsib tühja?
Kellele avad, kui koputajale sulged?
Mida annad sellele, kes ei palu, kui ütled
palujale armastuse ära?
Sinult mul on igatseda, sinult mul olgu kätte võita!

Kinnitu temasse, kinnitu hoolimata kõigest, mu hing!
Hea, hea Issand, ära tõuka teda ära,
kes näljast su armastuse järgi nõrkebtoibuta teda!
Küllastagu teda su hoolitsus,
toitku teda su kiindumus,
täitku teda su armastus!
Võtku mind tervenisti oma valdusse
ja pidagu mind tervikuna oma võimuses,
sest sina koos Isa ja Püha Vaimuga oled
ainus Jumal, õndsakskiidetud igavesti, aamen.
Aamen.