LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ergo interest, an quis
Niisiis on sel vahet
eelmine järgmine


Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV143

Ergo interest,
an quis male vivat, an bene?
Fidelis anima! Cogita vias tuas,
facileque, quis tibi sit videbis exitum.
Est aliquid, iram promeruisse, an gratiam.

Quaere superna
fuge terrena,
non cura reliqua,
nil enim sunt.

Hoc dabit gaudia,
mortis solatia
in coelis praemia
aeterna quae sunt.
Niisiis on sel vahet,
kas keegi elab oma elu halvasti või hästi?
Ustav hing! Kaalu oma teid
ja hõlpsalt näed, milline Sind ootab ots.
On kaalu sel, kas osaks langeb raev või arm.

Taotle taevalikku,
page muldsest,
ära vaeva ennast sellega,
mis põrmgi pole.

See kingib rõõmusid
ja tröösti surmaski
ning taevas tasusid,
mis igikestvad.