LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Te Deum
eelmine järgmine

Muusika autor Charles Hubert H. Parry
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

We praise Thee, o God,
we acknowledge Thee to be the Lord.
All the earth doth worship Thee,
the Father everlasting.
To thee all Angels cry aloud,
the Heavens, and all the Powers therein.
To thee Cherubin, and Seraphin,
continually do cry:
Holy, Holy, Holy,
Lord God of Sabaoth,
Heaven and earth are full
of the Majesty of Thy glory.

The glorious company of the Apostles praise Thee.
The goodly fellowship of the Prophets praise Thee.
The noble army of Martyrs praise Thee.
The holy Church throughout all the world
doth acknowledge Thee;
The Father of an infinite Majesty;
Thine honourable, true, and only Son;
Also the Holy Ghost, the Comforter.

Thou art the King of Glory, o Christ.
Thou art the everlasting Son of the Father.
When Thou tookest upon Thee to deliver man,
Thou didst not abhor
the Virgin's womb.

When Thou hadst overcome
the sharpness of death, Thou didst open
the Kingdom of Heaven to all believers.
Thou sittest at the right hand of God,
in the glory of the Father.
We believe that Thou shalt come to be our Judge.

We therefore pray Thee, help Thy servants,
whom Thou hast redeemed
with Thy precious blood.
Make them to be numbered with Thy Saints
in glory everlasting.

O Lord, save Thy people,
and bless Thine heritage.
Govern them, and lift them up for ever.
Day by day we magnify Thee;
And we worship Thy Name
ever world without end.
Vouchsafe, o Lord,
to keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us,
have mercy upon us.
O Lord, let Thy mercy lighten
upon us, as our trust is in Thee.
O Lord, in Thee have I trusted:
let me never be confounded.

Sind, Jumal, kiidame,
Sind, Issand, tunnistame.
Sind, Igavest Isa
austab kogu maa.
Sulle kõik inglid,
kõik taevad ja kõik võimud,
Sulle keerubid ja seeravid
hüüavad lakkamata:
Püha, Püha, Püha
on Issand, vägede Jumal.
Taevas ja maa on täis
Sinu majesteedi hiilgust.

Sind kiidab aurikas apostlite koor
ja kiiduväärne prohvetite hulk.
Sind kiidab hiilgav märtrite vägi.
Sind tunnistab Püha Kirik
terves maailmas
mõõtmatult auväärseks Isaks.
Austades samuti Sinu tõelist ja ainsat Poega,
ning Püha Vaimu, meie lohutajat.

Sina, Aukuningas Kristus,
Sina oled Isa igavene Poeg,
Sa oled enda peale võtnud inimese vabastamise,
Sa ei kohkunud tagasi
Neitsi rüpest.

Sina, kes Sa võitsid
surma astla,
avasid uskujatele taevariigi.
Sa istud Isa hiilguses
Tema paremal käel.
Sind usume kohtumõistjana tulevat.

Seepärast palume Sind: aita oma sulaseid,
kelle Sa lunastasid
oma kalli verega.
Lase meid koos pühakutega
Olla Igaveses Aus.

Päästa oma rahvas, Issand,
ja õnnista oma pärandust.
Valitse ja hoia neid igavesti.
Päevast päeva me ülistame Sind
ja kiidame Su nime
aegade lõpuni.
Issand, hoia meid armulikult
patust sel päeval.
Halasta meie peale, Issand.
Tulgu Sinu halastus, Issand,
meie peale,
nii nagu lootsime Sinule.
Issand, Sinu peale ma lootsin,
ära jäta mind häbisse igavesti.