LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

The Angels
Inglid
eelmine järgmine


Muusika autor Jonathan Harvey
Sõnade autor John Vernon Taylor
Tõlge Maarja Kangro

Should you hear them singing among stars
or whispering secrets of a wiser world,
do not imagine ardent, fledgeling children;
they are intelligences old as sunrise
that never learnt right from left, before from after,
knowing but one direction, into God,
but one duration, now.

Their melody strides not from bar to bar,
but, like a painting, hangs there entire,
one chord of limitless communication.
You have heard it in the rhythms of the hills,
the spiralling turn of a dance, the fall of words,
the touch of fingers at the rare, right moment,
and these were holy, holy.
Kui peaksid kuulma neid tähtede keskel laulmas
või sosistamas targema ilma saladusi,
ära kujutle tulihingelisi, verisulis lapsi;
need on päikesetõusuga ühevanused mõistused,
mille jaoks parem ja vasem, enne ja pärast on üks ja sama,
mis tunnevad ainult ühte suunda: Jumalasse
ja ühte ajavältust: praegu.

Nende meloodia ei sammu taktist takti,
vaid ripub justkui mall ühe tervikuna,
üheainsa piiramatu suhtluse akordina.
Oled seda kuulnud mägede rütmides,
spiraalses tantsukeerus, sõnade langemises,
sõrmepuudutuses harval, õigel minutil,
ja need olid pühad, pühad.