LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Adam's Lament
Aadama itk
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Mattias Palli

Адам, отец вселенной, в раю знал сладость любви Божией, и потому, когда был изгнан из рая за грех и лишился любви Божией, горько страдал и с великим стоном рыдал на всю пустыню. Душа его терзалась от мысли: «Любимого Бога я оскорбил.» Не так жалел он о рае и красоте его, как о том, что лишился любви Божей, которая ненасытно каждую минуту влечет душу к Богу.

Так, всякая душа, познавшая Бога Духом Святым, но потом потерявшая благодать, испытывает Адамово мучение. Больно душе, и сильно жалеет она, когда оскорбит любимого Господа.

Скучал Адам на земле и горько рыдал, и земля была ему не мила. Он тосковал о Боге и говорил: «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Его не искать? Когда я был с Ним, душа моя была весела и покойна, и враг не имел ко мне доступа; а теперь злой дух взял власть надо мною, и колеблет, и томит душу мою, и потому скучает душа моя о Господе даже до смерти, и рвется дух мой к Богу, и ничто на земле не веселит меня, и ничем не хочет душа моя утешиться, но снова хочет видеть Его и насытиться Им, не могу забыть Его ни на минуту, и томится душа моя по Нему, и от множества скорби стоном плачу я: «Помилуй мя, Боже, падшее создание Твое.»»


Так рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и землю, и вся пустыня слушала стоны его: звери и птицы замолкали в печали; а Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь.

Велика была скорбь Адама по изгнании из рая, но когда он увидел сына своего Авела, убитого братом – Каином, то еще большею стала скорбь его, и он мучился душою, и рыдал, и думал: «От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать, и жить во вражде, и убивать друг друга.»

И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа и как много
Он нас любит.

И я потерял благодать и вместе с Адамом зову: «Милостив буди мне, Господи. Даруй мне духа смирения и любви.»
Aadam, kõikide isa, sai paradiisis tunda Jumala armastuse sulnidust. Seepärast kannatas ta kibedat valu ning nuttis ja kaebas nii, et kõrb kajas, kui ta oli oma patu eest paradiisist välja aetud ja Jumala armastusest ilma jäänud. Ta hinge vaevas mõte: “Ma olen solvanud armsat Jumalat!”. Tal ei olnudki niivõrd kahju paradiisi ja selle ilu kaotamisest, kuivõrd sellest, et ta oli ilma jäänud Jumala armastusest, mis iga hetk kisub väsimatult hinge enda poole.

Nõnda tunneb iga hing, kes on õppinud tundma Jumalat Pühas Vaimus, aga siis armu kaotanud, sedasama Aadama piina. Hingel on valus, tal on kohutavalt kahju, kui ta on solvanud armsat Issandat.

Siin maa peal tundis Aadam vaid igatsust ja nuttis kibedalt ning maa ei olnud talle armas. Ta ihkas vaid Jumalat ja ütles: "Mu hing igatseb Jumala järele ja ma otsin Teda pisarsilmi. Kuidas võiksingi olla Teda otsimata? Kui ma olin Temaga, oli mu hinges rõõm ja rahu ning vaenlane ei pääsenud mulle ligi. Nüüd aga on kuri vaim saanud minu üle võimust ning raputab ja vaevab mu hinge. Seepärast igatseb mu hing Issanda järele nii, et ta ära lõpeb, mu vaimu kisub Jumala poole ja miski maa peal ei rõõmusta mind, milleski ei leia mu hing lohutust. Ta tahab aga uuesti Teda näha ja saada Temast täis. Ma ei suuda Teda hetkekski unustada ja mu hing igatseb Tema järele. Oma suure mure pärast ma nutan ja ohkan: „Heida armu, Jumal, oma langenud loodu peale!”"

Nõnda itkes Aadam ja pisarad voolasid tema palgeid mööda rinnale ja maa peale ning kogu kõrb kuulas tema ohkeid: elajad ja linnud jäid kurbuse pärast vait; aga Aadam nuttis, sest tema patu pärast olid kõik kaotanud rahu ja armastuse.

Suur oli Aadama kurbus pärast paradiisist välja ajamist. Aga kui ta nägi oma poja Kaini poolt tapetud Aabelit, sai ta kurbus veel suuremaks ja ta nuttis oma piinatud hingest ning mõtles: „Rahvad tulevad minust ja saavad paljuks ning kõik kannatavad ja elavad vihavaenus ja tapavad üksteist.”

Ja tema kurbus oli suur ja lai nagu meri ning seda võib mõista ainult inimene, kelle hing on õppinud tundma Issandat ja seda, kui palju Ta meid armastab.

Ka mina olen kaotanud armu ja hüüan koos Aadamaga: „Issand, ole mulle armuline. Anna mulle alandlikkuse ja armastuse vaimu.”