LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Що то за предиво

Missugune ime
Muusika autor Vassili Barvinski
Tervikteosest Украïнська пiсня

1. Що то за предиво,
в свiтi новина,
що Марiя Дiва
Сина родила.
А як Вона породила,
тодi Вона повiдала:
"Сусе, Сину Мiй!"

2. А Йосип старушок
в жолобi стоïть
та на Суса Христа
пеленки строïть.
А Марiя сповиває,
до серденька пригортає;
Пречиста Дiва.
1. Missugune ime!
Ilmas liigub uudis,
et Neitsi Maarja
on sünnitanud Poja.
Ja kui ta Poja sünnitas,
hüüatas ta:
"Jeesus, mu Poeg!"

2. Aga vana Joosep
paneb sõimenurgas
Jeesus Kristusele
mähkmeid valmis;
siis mähib Maarja lapse
ja surub ta oma südame vastu.
Kõige puhtam neitsi!
1. Oh, what a wonder!
The news has gone forth
that the Virgin Mary
has borne a Son.
And when she bore Him,
she exclaimed:
“Jesus, my Son!”

2. Old man Joseph
stands in the cavern
and prepares swaddling clothes
for Jesus, the Christ;
then Mary wraps Him
and presses Him close to her heart.
Virgin most pure!

Inglise keelest tõlkinud Maarja Kangro