LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

На могиле
Haual
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr1
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Сто лет пройдет,
Забытая могила,
Вчера зарытая,
Травою порастет,

И плуг пройдет по ней,
И прах, давно остылый,
Могущественный дуб
Корнями обовьет...

Он гордо зашумит
Вершиною густою;
Под тень его
Любовники придут,

И сядут отдыхать
Вечернею порою,
Посмотрят вдаль,
Поникнув головою

И темных листьев шум
Задумавшись, поймут.
Сто лет пройдет,
Сто лет пройдет.
Möödub sada aastat,
unustatud haud,
mis alles eile kaevati,
kasvab rohtu,

ader sõidab temast üle,
ja ammu unustatud põrmu
mähib võimas tamm
oma juurtesse...

Uhkelt sahistab ta
oma tihedat latva;
tema varju
tulevad armastajad

ja istuvad
õhtuajal puhkama,
vaatavad
päid kallutades kaugele

ja mõistavad mõttesse vajunult
tumedate lehtede müha.
Möödub sada aastat,
möödub sada aastat.


Вечер
Õhtu
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr2
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры.
Сквозит лучезарное море,
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный.
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась.
В прозрачном тумане мелькнула
и скрылась крикливая чайка.

Качается белая пена
У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок; как перлы,
Росы освежителбной капли
Повисли на листьях каштана;
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.
Loojangu kustuv leek
on puistanud taevasse sädemeid.
Sädelev meri peegeldab vastu,
kaldapealsel teel on vaikinud
lehmakellade korratu jutt.
Lehmaajajate helisev laul
on kadunud tihedasse metsa.
Läbipaistvas udus vilksatas
ja kadus karjuv kajakas.

Valge vaht loksub
vastu halli kivi, justkui kiiguks seal
uinuv laps; nagu pärlid
ripuvad värskendavad kastepiisad
kastanilehtedel;
ja igas piisas väreleb
loojangu kustuv leek.


Вечер


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры.
Сквозит лучезарное море,
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный.
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась.
В прозрачном тумане мелькнула
и скрылась крикливая чайка.

Качается белая пена
У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок; как перлы,
Росы освежителбной капли
Повисли на листьях каштана;
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.
Ju kustuva eha nõrk kiirgus
veel taevale sädemeid puistab.
All peegeldub kirgastav meri -
kõik vaik, mööda ranniku teed
sõitva kuljuse kõne vaid kostab.
ja ajuri laulude kaja
ürgmetsade laotuses hajub
Kord hõreda udu sees välgatas
kajak ja kadus, ja kadus

Veel kiigutab vahthalle kivide
ümber kui lapsuke uinumas
õõtsuvas hällis; Kui pärlid
on kastani lopsakail lehtedel
rippumas värskendav kaste
Neis pisarais kõikides helgib
veel kustuva eha nõrk kiirgus.
Käsitsi kirjutatud noodiridade pealne tõlge


Развалину башни, жилище орла...
Varemeis torni, kotka elupaiga...
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr3
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Развалину башни, жилище орла,
Седая скала высоко подняла
И вся наклонилась над бездной морской,
Как старец под ношей, ему дорогой.

И долго та башня уныло глядит
В глухое ущелье, где ветер свистит;
И слушает башня, и слышится ей
Веселое ржанье и топот коней.

И смотрит седая скала в глубину,
Где ветер качает и гонит волну,
И видит в обманчивом блеске волны
Шумят и мелькают трофеи войны.
Varemeis torni, kotka elupaiga
on kõrgele tõstnud hall kalju,
mis on kummargil mere kohal
justkui vanaätt koorma all, mis talle on kallis.

Ja kaua ja nukralt vaatab see torn
tuhmi kaljulõhet, kus vilistab tuul.
Torn kuulab ja kuuleb seal
hobuste lõbusat hirnumist ja trampimist.

Ja hall kalju vaatab sügavikku,
kus tuul kõigutab ja kihutab tagant laineid,
ja näeb lainete petlikus helgis
kõlisemas ja välkumas sõjatrofeesid.


Посмотри – какая мгла...
Vaata, milline udu...
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr4
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Посмотри – какая мгла
В глубине долин легла!
Под ее прозрачной дымкой
В сонном сумраке ракит
Тускло озеро блестит.

Посмотри – какая мгла
В глубине долин легла!

Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозя, на все наводит
Фосфорический свой луч.

Посмотри – какая мгла
В глубине долин легла!
Vaata, milline udu
on laskunud orusügavikku!
Tema läbipaistva loori all,
pajusalu unises hämarikus
helgib tuhmilt järv.

Vaata, milline udu
on laskunud orusügavikku!

Kahvatu kuu, vaevunähtav
sünkja pilverodu taga,
liigub taevas kodutuna
ja laseb pilvedest läbi tungides
paista kõigele oma fosforkiirel.

Vaata, milline udu
on laskunud orusügavikku!


На корабле
Laeval
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr5
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы не спали!
Еще вчерашная гроза не унялась:
Те ж волны бурные, что с вечера плескали,
Не закачав, еще качают нас.

В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компас.
Неси огня! Звони, свисти, чтоб мы не спали!
Еще вчерашняя гроза не уняпась.

Наш флаг порывисто и беспокойно веет;
Наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн...
Заря! Друзья, заря! Глядите, как яснеет и капитан,
И мы, и гребни черных волн.

Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет...
Что бурей сломано, разбито, снесено...
Все ясно: божий день, вставая, зла не прячет.
Но не погибли мы! И много спасено...

Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,
Мы нашим топотом встревожим праздных лень,
И дальше путь пойдем, и дружно песню грянем:
Господь, благослови грядущий день!
Jääb vaikseks. Öö on pime. Vilista, et me ei uinuks!
Eilne torm pole veel vaibunud:
samad lained, mis eile õhtul tasakesi
tõstsid pead, kõigutavad meid ikka veel.

Kuupaisteta pimeduses kaotasime tee,
katkine latern ei näita kompassile tuld.
Too tuld! Helista, vilista, et me ei uinuks!
Eilne torm pole veel vaibunud.

Meie lipp plagiseb ägedalt ja rahutult;
kapten seisab pimedas, mõttesse vajunult...
Koidik! Sõbrad, koidik! Vaadake, kuidas selgineb
ka kapteni olek, ja meie, ja mustad laineharjad.

Kes on haige, kes väsinud, kes veel reibas, kes nutab...
Mis on tormis murdunud, purunenud, minema uhutud...
Kõik saab ilmsiks: tõusev jumalapäev kurja ei varja.
Kuid me ei hukkunud! Ja paljugi on päästetud...

Toestame maste, heiskame purjed,
häirime sammukajaga jõudeolijate rammetust
ja jätkame teed, ja laulame üheskoos:
Issand, õnnista saabuvat päeva!


Молитва
Palve
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr6
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Отше наш! Сына моленью внемли!
Всепроникающую, всесожидающую
Братскую, дай нам любовь на земли!

Сыне, распятый во имя любви!
Ожесточаемое, оскудеваемое сердце,
Ты в нас освежи, обнови!

Дух Святый! Правды источник живой!
Дай силу страждущему! Разуму жаждущему,
Ты вожделенные тайны открой!

Боже, спаси ты от всяких цепей,
Спаси душу проснувшуюся и ужаснувшуюся
Мрака и зла и неправды людей!

Вставших на гластвой услыши мольбу
И цепенеющую, в лени коснеющую
Жизнь разбуди на святую борьбу, разбуди!
Meie isa! Kuula oma poja palvet!
Kõikjale tungivat, kõikeloovat,
vennalikku armastust anna meile maa peal!

Poeg, armastuse nimel ristilöödu!
Värskenda, uuenda
meie kibestunud, kuhtunud südant!

Püha Vaim! Elus tõeallikas!
Anna kannatajale jõudu, avalda janunevale vaimule
oma ihaldusväärsed saladused!

Jumal, päästa meid igasuguseist ahelaist,
päästa hing, kes on ärganud ja tundnud õudust
inimeste sünguse, õeluse ja valskuse ees!

Kuula ära nende palve, kes on virgunud su hääle peale,
ja ärata ahelais, rammetusse tardunud
elu pühaks lahinguks!


Из вечности музыка вдруг раздалась!
Igavikust kostis äkki muusikat!
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr7
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила.
И в бездне, как вихрь, закружились светила.
Певучей струной каждый луч их дрожит.
И жизнь, пробужденная этого дрожью,
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышит порой эту музыку божью,
Кто разумом светел, в ком сердце горит.
Igavikust kostis äkki muusikat
ja see voolas lõpmatusse
ja püüdis oma teel kinni kaose.
Ja sügavikus hakkasid tuulena pöörlema tähed.
Iga nende kiir võbeleb justkui laulev keel.
Ja elu, kelle see võbelus äratas,
ei paista enam valena vaid sellele,
kes kuuleb seda jumalikku muusikat,
kelle mõistus on süttinud ja kelle süda lõõmab.


Прометей
Prometheus
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr8
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Я шел под скалами, мглой ночи одет,
Я нес темным людям божественный свет,
Любовь и свободу от страха и чар,
И жажду познанья, и творческий дар.

Вдруг разорвалася ночи занавеса.
Брызнули в пространство молнии Зевеса.
И проснулись боги. И богини с ложа поднялись,
Пугливым криком мир встревожа.

И, посланный ими, в багровом дыму
мелкнул черный ворон и ринулся тьму.
Он близко...Он ищет...меж скал и лесов
того, кто похитил, огонь у богов.

Я иду и свет мой светит по дороге;
Я уж знаю тайну, что невечны боги...
Мир земной, я знаю, пересоздан снова,
И уста роняют пламенное слово.

Не мог утаить я святого огня.
И ворон из мрака завидел, меня.
Когтями и клювом он рвет мою грудь,
И кровью обрызган тяжелый мой путь.

Пусть в борьбе паду я! Пусть в целях неволи
Буду я метаться и кричать от боли.
Ярче будет скорбный образ мой светится,
С криком дальше будет мысль моя носится...
И что тогда боги! Что сделает гром
С бессмертием духа, с небесным огнем?
Ведь то, что я создал любовью моей,
Сильнее железных когтей и цепей.
Kõndisin ööpimedusse mähkunud mägedes,
tumedaile inimestele viisin jumalikku valgust,
armastust ja vabadust hirmust ja lummustest,
ja teadmistejanu ja loominguannet.

Äkki rebenes ööloor.
Maailmaruumi sööstsid Zeusi välgud ja äratasid jumalad.
Jumalannadki tõusid sängist,
ehmatades hirmsa karjega maailma.

Nende saadetud must ronk punases udus
sööstis sähvakuga pimedusse.
Ta on lähedal... otsib mägedes ja metsas
seda, kes varastas jumalailt tule.

Kõnnin ja mu valgus helendab teel;
tean ju saladust, et jumalad pole igavesed...
Tunnen maist elu, mis loodi uuesti,
ja mu huulilt pääseb leegitsev sõna.

Ma ei suutnud püha tuld varjata.
Ja ronk nägi mind pimeduses.
Ta rebib mu rinda küünte ja nokaga,
ja verega on määritud mu raske tee.

Las ma suren siis võitluses! Las ma heitlen
vangiahelais ja karjun valust.
Seda kirkamalt hakkab särama mu kuju,
ja karjega kandub edasi mu mõte.
Ja mis siis, jumalad? Mida teeb kõu
surematu hingega, taevase tulega?
On ju see, mis ma lõin oma armastusega,
raudsetest küüntest ja ahelaist tugevam.


Увидал из за тучи утес...
Pilvedest nägi kalju...
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr9
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Увидал из за тучи утес,
Как в долину сошла молодая
Дочка Солнца: Весна, и вздыхая,
Погрузился в туман сладких грез.

Ему снится: Весной молодою
В снежных блестках идет он к налою,
И венчает его ледяного
Диадемою светлый мороз...

А Весна позабила вершину
И за тучами льдистый утес,
По уступам сошла на долину,
И забылась в чаду сладких грез.

Снится ей: На заре, за холмами,
Там, где роща гремит соловьями,
Жаркий Май с золотыми кудрями
Ей дарит диадему из роз.
Pilvedest nägi kalju,
kuidas orgu suundus Päikese
noor tütar, Kevad. Ja õhates mähkis
kalju end magusate unelmate uttu.

Ta unistas, et astub noore Kevadega
lumesädemeis altari ette
ja hele külm seab Kevadele pähe
kalju jäädiadeemi...

Aga Kevad unustas mäetipu
ja jäise kalju pilvedes.
Ta laskus nõlvakult orgu
ja unustas end magusaisse unelmaisse.

Tema unistas, kuidas koidikul küngaste taga,
kus salu kajab ööbikulaulust,
kingib kuldsete lokkidega soe Mai
talle roosidest diadeemi.


Звезды
Tähed
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr10
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Посреди светил ночных,
Далеко мерцающих,
Из туманов, млечными
Пятнами блуждающих,

И переплывающих,
Небеса полярные,
Новые созиждутся
Звезды светозарные,

Так и вы, туманные
Мысли, тихо носитесь,
И, неизъяснимые,
В душу глухо проситесь,

Так и над нашими
Темными могилами,
Загоритесь некогда
Яркими светилами.
Kaugel vilkuvate
öötähtede keskel,
läbi udude, mis justkui
piimaplekkidena uitavad

ja hõljuvad,
loovad polaartaevad
uusi, eredalt
kiirgavaid tähti.

Nõnda tulete tasa ka teie,
udused mõtted,
ja väljendamatuina, ähmaselt
palute pääsu mu hinge,

nõnda mõnikord
lööte te särama
meie haudade kohal
kirgaste tähtedena.


По горам две хмурых тучи...
Mägede kohal kaks sünget pilve...
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr11
Tervikteosest 12 хоров a cappella

По горам две хмурых тучи
Знойным вечером блуждали,
И на грудь скалы горючей
К ночи медленно сползали.

Но сошлись – не уступили
Той скалы друг другу даром
И пустыню огласили
Яркой молнии ударом.

Грянул гром, по дебрям влажным,
Эхо резко засмеялось,
А скала таким протяжным
Стоном жалобно сказалась,

Так вздохнула, что не смели
Повторить удара тучи,
И у ног скалы горючей
Улеглись и обомлели.
Mägede kohal kaks sünget pilve
uitas lämbel õhtul,
libisedes ööseks aegamisi
kuumava kalju rinnale.

Ent kaljut ei tahtnud nad
teineteisele niisama kinkida
ja panid nõnda kõrbe kajama
eredast välgulöögist.

Kõu kõmistas, üle märgade kõnnumaade
naeris teravalt kaja,
ent kalju vastas säärase
kaebliku oige ja ohkega,

et pilved ei julgenud
välgulööki korrata,
heitsid kuumava kalju
jalgade juurde ja jäid vaikseks.


В дни, когда над сонным морем...
Päevil, mil unise mere kohal...
12 koori a cappella


Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Tõlge Maarja Kangro
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27. Nr12
Tervikteosest 12 хоров a cappella

В дни, когда над сонным морем
Духота и тишина,
Во туманенном просторе,
Еле движется волна.

Если ж вдруг дохнет над бездной
Ветер грозен и могуч,
Закипит волна грознее
Надвигающихся туч.

И помчится, точно в битву,
Разъяренный шпорой конь,
Отражая в брызгах пены
Молний, солнечный огонь.

И, рассыпались о скалы,
Изомнет у берегов,
Раскачавшиеся перья
Прошумевших тростников.
Päevil, mil unise mere kohal
hõljuvad lämbus ja vaikus,
liigutab laine end
uduses avaruses vaevu.

Kui aga äkki sügaviku kohal
hingab ähvardav ja võimas tuul,
sisiseb laine ähvardavamalt
kui pealetungivad pilved.

Ja ta tormab justkui lahingusse,
kannustest raevunud ratsuna,
peegeldades vahupritsmetes
päikesetaolist välgutuld.

Ja vastu kaljut murdudes
paiskub ta rannal laiali,
pannes kiikuma
mühava pilliroo sulerootsud.