LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Credo
Mina usun
Missad, segakoor (2)


Muusika autor Frank Martin
Tervikteosest Missa

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria
Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam
pro nobis
sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die
secundum Scripturas,
et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et
vitam venturi saeculi.
Amen.
Mina usun ainsasse Jumalasse,
kõigeväelisesse Isasse,
taeva ja maa,
kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse.
Ja ainsasse Issandasse,
Jeesusesse Kristusesse,
Jumala ainusündinud Pojasse, kes enne
aegade algust Isast on sündinud.
Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline
Jumal tõelisest jumalast,
sündinud, mitte loodud,
olemuselt üks oma Isaga,
kelle läbi kõik on loodud.
Meie, inimeste pärast ja meie õndsuseks
on ta taevast tulnud,
Püha Vaimu läbi Neitsist Maarjast lihaks
saanud, ja on saanud inimeseks.
Kes meie eest on risti löödud
Pontius Pilatuse ajal,
kannatanud ja maetud,
kolmandal päeval surnuist üles tõusnud,
nagu ütlevad pühad kirjad,
läinud taevasse,
istub Isa paremal käel
ja tuleb taas oma kirkuses
kohut mõistma elavate ja surnute üle,
ning tema riigil ei ole lõppu.
Mina usun Pühasse Vaimusse, Issandasse,
kes elu annab,
kes Isast ja Pojast lähtub,
keda koos Isa ja Pojaga
kummardatakse ja austatakse,
ning kes on kõnelenud prohvetite läbi.
Mina usun ühtainsat, püha,
üleilmset ja apostellikku Kirikut,
tunnistan ühtainsat ristimist
pattude andeksandmiseks,
ootan surnute ülestõusmist
ja igavest elu tulevasel ajastul.
Aamen.