LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Iisraeli naise retsitatiiv ja aaria Pious orgies


Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Thomas Morell
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV63
Tervikteosest Judas Maccabaeus

Recitative

Not vain is all this storm of grief;
To vent our sorrows, gives relief.
Wretched indeed! But let not Judah's race
Their ruin with desponding arms embrace.
Distractful doubt and desperation
Ill become the chosen nation,
Chosen by the great I AM,
The Lord of hosts, who, still the same,
We trust, will give attentive ear
To the sincerity of pray'r.

Air

Pious orgies, pious airs,
Decent sorrow, decent pray'rs,
Will to the Lord ascend, and move
His pity, and regain His love.
Retsitatiiv

Ei voola asjata kurvastus voog,
ta õrnalt valu lohutab.
Saatus on karm! Ent Juudarahvas, ära
alistu meeleheites saatusele!
Sest argus kartus, hirmunud alistus
pole sünnis Jumalarahvale,
tema, Issanda valitud
Jumala rahvale, kelle usklikku
südamlikku palvet
ta tõesti kuulda võtab.

Aaria

Vaga palve, pisarad,
tungiv kaebe palvena
tõuseb Issanda poole,
et saada armu, halastust.

Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tekst


Judas Maccabaeuse retsitatiiv ja aaria Call forth thy pow´rs


Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Thomas Morell
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV63
Tervikteosest Judas Maccabaeus

Recitative

'Tis well, my friends; with transport I behold
The spirit of our fathers, fam'd of old
For their exploits in war. Oh, may they fire
With active courage you, their sons inspire:
As when the mighty Joshua fought,
And those amazing wonders wrought,
Stood still, obedient to his voice, the sun,
Till kings he had destroy'd, and kingdoms won.

Air

Call forth thy pow'rs, my soul, and dare
The conflict of unequal war.
Call forth thy pow'rs, my soul, and dare
The conflict of unequal war.
Great is the glory of the conqu'ring sword,
That triumphs in sweet liberty restor'd.
Retsitatiiv

Tänu teile, oh sõbrad! näen õnnetundel teis
seda vaimu, mis meie esivanemaid
nende võitlustel hingestas. Oh, et see tuli
täis julgusvaimu teid nüüd vaimustaks!
nii nagu võimas Joosua
sõdis ja tegi imesid:
Kuis päike seisis paigal, kuuldes tema sõna
kuni ta kuningaid käsutas ja rahvaid lõi.

Aaria

Mu käsivars nüüd ärka jõul,
nüüd ärka vägivalla vastu
Vaenlaste vastu nüüd jõul, nüüd ärka
vaenlaste vastu.
Võiduga saadud õnnistus on suur,
sest võidud loovad vabaduse õnne.
Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tõlge


Judas Maccabaeuse retsitatiiv ja aaria Sound an alarm


Muusika autor Georg Friedrich Händel
Sõnade autor Thomas Morell
Teose kataloogi- või oopusenumber: HWV63
Tervikteosest Judas Maccabaeus

Recitative

My arms! Against this Gorgias will I go.
The Idumean governor shall know
How vain, how ineffective his design,
While rage his leader, and Jehovah mine.

Air

Sound an alarm! Your silver trumpets sound,
And call the brave, and only brave, around.
Who listeth, follow: to the field again!
Justice with courage is a thousand men, is a thousand men.
Retsitatiiv

Mu mõõk! mu mõõk! Ma vaenlast julgelt võidan.
Ta juhile saagu teatavaks
kui nõrk, kui tühine on tema püüd,
sest minuga võitlemas Jehoova.

Aaria

Hüüdku trompeet ja kõlagu vägevalt
et vapraid mehi, et vapraid koguda!
Kel julgust jätkub, vahvalt järgigu!
järgigu vahvalt, julge õiguses, vahvuses on malev vägev.
Käsitsi kirjutatud noodirea pealne tõlge