LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Weep, weep, mine eyes
Nutke, nutke, minu silmad


Muusika autor John Wilbye
Tõlge Toomas Siitan
Tervikteosest Weep, weep, mine eyes

Weep, weep, mine eyes, my heart can take no rest.
Weep, weep, my heart, mine eyes shall ne'er be blest.
Weep, eyes, weep heart, and both this accent cry:
A thousand deaths I die.
Ay me, ah cruel Fortune! ay me.
Now, Leander, to die I fear not.
Death, do thy worst! I care not!
I hope when I am dead in Elysian plain,
To meet, and there with joy we'll love again.
Nutke, nutke, minu silmad, mu süda ei saa rahu,
nuta, nuta, minu süda, mu silmadel ei iial tule õnnistust.
Nutke silmad, nuta süda, ja kisendage mõlemad:
ma tuhat surma suren!
Oh mind, mu saatust karmi.
Nüüd, Leander, ei surra karda ma.
Surm, võta kõik, ei hooli ma!
Ma loodan, et kui olen surnud Elysioni nurmel,
seal kohtume ja rõõmus armastame taas.