Elektroakustiline looming

ELEKTROAKUSTILINE LOOMING / magistriõpe / sisseastumiseksam:

  • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma elektroakustilisi kompositsioone (elava esituse või salvestisena, kokku ~ 15 min)
  • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).
  • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • teoste arenguloogikat ja väljenduslikkust;
  • teoste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
  • esitatud loomingu mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
  • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

 

Sisseastumiseksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.