Helirežii

HELIREŽII / magistriõpe / sisseastumiseksam:

 

 • Üliõpilaskandidaat peab tutvustama oma ulatuslikumaid helirežiialaseid töid koos analüüsiga, mille hulgas on:
  • akustilise muusika salvestis;
  • overdub tehnikas salvestis.
 • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium):
 • Lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi loominguliste ideede veenvust ja omapära;
 • salvestiste kunstilist terviklikkust ja kõlalist veenvust;
 • salvestiste tehnilist viimistletust, kunstilistele ideedele ja esituskoosseisule vastavate tehniliste valikute tegemise oskust;
 • esitatud salvestiste mahtu ja vastavust eksami nõuetele;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub vähemalt 3 punkti.