Jazzmuusika

JAZZMUUSIKA / magistriõpe / sisseastumiseksam:

  • Üliõpilaskandidaat peab esitama ca 20-30 min kestva kava, mis sisaldab vähemalt kahte originaalkompositsiooni või arranžeeringut (EMTA ei garanteeri kandidaadile saateansamblit).
  • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse ja originaalkompositsioonide arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
  • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
  • esituse ja originaalkompositsioonide tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
  • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
  • kandidaadi koostöövõimet kaasmängijatega.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub vähemalt 3 punkti.