Kaasaegne improvisatsioon

KAASAEGNE IMPROVISATSIOON / magistriõpe / sisseastumiseksam:

 • Esitada 20-minutiline sooloimprovisatsioon, mis sisaldab 5-6 erinevate karakteritega lühivormi ning ühte 10-minutilist pikemat vormi. Hindamisel arvestatakse üldise esituse omapärasust, emotsionaalse väljendusrikkuse mitmekesisust, esituse tehnilist teostust, ideede värskust, arendusoskust ja keskendumisvõimet. Sama kehtib ka häälega improviseerimisel.
 • Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub vähemalt 3 punkti.