Löökpillid

LÖÖKPILLID / magistriõpe / sisseastumiseksam:

Esitada järgmisi teoseid sisaldav kava, kus kasutatakse erinevaid löökpille kogupikkusega 20-35 minutit (lubatud esitada noodist):

 • suurvorm või selle osad (kontsert, süit vm.) löökpillidele (marimbafon, vibrafon, ksülofon, multiperkussioon, väike trumm jne.) klaveri või mõne muu pilli saatega;
 • sooloteos või -teosed löökpilli(de)le.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • esituse arenguloogikat, soravust ja korrektsust;
 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja omapära;
 • teoste emotsionaalse sisu avamist ja interpretatsioonilist mõjuvust;
 • esituse tehnilist viimistletust, erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • kandidaadi eneseväljenduse intensiivsust ja artistlikku omapära;
 • erinevatele muusikastiilidele sobivate interpretatsiooniliste ja tehniliste valikute tegemise oskust;
 • kava komplitseeritust, vastavust nõuetele ning selles leiduvate kunstiliste ja
  tehniliste ülesannete keerukust.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Vastuvõtunõuete täitmiseks (eksami positiivseks tulemuseks) on vaja koguda vähemalt 5 punkti.