Prof Heljo Sepa nim pianistide konkurss

Esmapäeval, 2. aprillil 2018 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Kammersaalis klaveriosakonnasisene prof Heljo Sepa nimeline konkurss, tähistamaks tema 95. juubeliaastat.

Konkursist osavõtjaid hindab žürii koosseisus prof Peep Lassmann, prof Mart Humal ja prof Toivo Nahkur.