Sisseastujale

 

Info: tel 6675 709;

e-post: vastuvott@ema.edu.ee

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on muusikale ja teatrile spetsialiseerunud avalik-õiguslik ülikool. Siin võib bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika ja teatrikunstiga seotud erialasid – orelist ja klavessiinist jazz- ja pärimusmuusikani. Lauljate ja instrumentalistide kõrval koolitatakse heliloojaid, muusikateadlasi, muusikaõpetajaid ja helirežissööre. EMTA lavakunstikool valmistab ette tulevasi näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge. Avatud on ka kultuurikorralduse magistriõppekava.

EMTA peab tähtsaks Eesti rahvuskultuuri püsiväärtuste ning euroopaliku muusika- ja teatrihariduse akadeemiliste traditsioonide hoidmist, olles samas avatud muusika- ja teatrimaailma uusimatele arengutendentsidele. EMTA tuntuimad vilistlased on Arvo Pärt, Eri Klas, Tõnu Kaljuste ja Erkki-Sven Tüür. Valdav enamik tänase Eesti teatri näitlejatest ja lavastajatest on EMTA lavakunstikooli vilistlased.

Õppekeskkond

EMTA peahoone Tallinna südalinnas, Tatari 13, on üks parimaid ja funktsionaalsemaid muusikakõrgkooli hooneid Euroopas. Lisaks õppe- ja harjutusklassidele paiknevad siin raamatukogu, kammersaal, elektronmuusika stuudio, kohvik jpm. EMTA kavandab 500-kohalise kontserdisaali rajamist praeguse peahoone kõrvale. EMTA lavakunstikool tegutseb hiljuti täielikult renoveeritud ajaloolises hoones Toompeal (Toomkooli 4).

EMTA raamatukogu on suurim muusikaraamatukogu Eestis. Selle kollektsiooni kuulub umbes 160 000 nooti, 40 000 raamatut, 13 000 CD-d, 2500 DVD-d jpm. Raamatukogu on avatud kõigile professionaalsetele muusikutele, muusikaõpetajatele ja muusikahuvilistele. Põhiosa teatrialasest kirjandusest ning väärtfilmide ja lavastuste videosalvestistest asub raamatukogu filiaalis EMTA lavakunstikoolis. 2005. aastal sai EMTA raamatukogu teadusraamatukogu staatuse.

Välissuhted

EMTA on paljude rahvusvaheliste organisatsioonide liige ning osaleb aktiivselt Euroopa Liidu poolt rahastatud haridusprogrammides. Programmi LLP ERASMUS kaudu saadab EMTA igal aastal oma partnerülikoolidesse vahetusüliõpilasena õppima umbes 40 tudengit. EMTA partnerülikoolide arv on kasvanud enam kui 100-ni; nende hulgas on juhtivad Euroopa muusika- ja teatrikõrgkoolid.

EMTA-l on püsiv koostöö umbes 10 välisõppejõuga. Lisaks sellele on õppetöö loomulikuks osaks saanud välisõppejõudude lühemaajalised meistrikursused. EMTA osaleb peakorraldaja või partnerina ka mitme kõrgkooli koostöös toimuvates rahvusvahelistes intensiivprojektides. 2014. aastal alustas Eesti esimene muusika valdkonna magistritaseme ühisõppekava Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome (Contemporary Performance and Composition), mis töötati välja koostöös Stockholmi, Hamburgi ja Lyoni muusikakõrgkoolidega.

Teadmiseks sisseastujale

  • Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine võib teatud tingimustel olla tasuline.
  • Bakalaureuseõppesse astujal peab olema lõpetatud keskharidus. Riigieksamite tulemusi sisseastumisel ei arvestata, kuid kõigil erialadel toimuvad juuni lõpus sisseastumiseksamid. Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõpueksamid lähevad paljudel erialadel arvesse sisseastumiseksamina.
  • Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli või H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (muusikapedagoogika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne kompositsioon, muusikateadus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.
  • Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega siinsamas EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest.