Konkursid

PROFESSOR TÕNU KALJUSTE NIMELINE STIPENDIUM 

Stipendiumi eesmärk: Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib EMTA üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire.

Stipendiumide arv ja suurus: Üks 3 270 € suurune stipendium

Kandideerimise nõuded:
Stipendiumile võivad kandideerida Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuse-, magistri- ja
doktoritaseme üliõpilased, kes ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Kandideerimiseks esitada:
Vabas vormis taotlus, kus näidata oma senised loomingulised tegevused ning plaanid 2020. aastaks.
Avaldus saata e-posti aadressile fond@eamt.ee

Taotlemise tähtaeg:
18. veebruar 2020 kell 12.00

Stipendiumi kandidaatide avaldused vaatab läbi prof Tõnu Kaljuste nim stipendiumi komisjon
koosseisus: Tõnu Kaljuste, Eero Raun, Kaspar Mänd ja Kristiina Kermes.
Stipendiumi saaja nime teatab prof Tõnu Kaljuste 21. veebruaril kell 19:00 Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia kontserdisaalis toimuval kontserdil Kõrvaring II. Stipendiumi väljamakse toimub
pärast lepingu sõlmimist EMTA fondi ja stipendiaadi vahel.

Täpsemat informatsiooni annab Marko Lõhmus marko@eamt.ee.

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA TUDENGIPROJEKTIDE KONKURSS

EMTA tudengiprojektide konkurss ootab taas osalejaid. Konkursi eesmärk on arendada ja toetada üliõpilaste ettevõtlikkust. Parimad kolm ideed pälvivad rahalise stipendiumi. 

Projekti esialgne ideekavand peab sisaldama:

 • projekti (töö)pealkiri ja eesmärk;
 • projekti lühikirjeldus, sihtrühm ja esialgne eelarve;
 • oodatavad tulemused;
 • projekti vastutav korraldaja (CV, kontaktandmed), meeskond ja eeldatavad partnerid;
 • kontaktid (e-post, telefon, arveldusarve number).

Žürii, kuhu kuuluvad rektoraadi, kontserdi- ja etenduskeskuse ja kultuurikorralduse õppesuuna esindajad, valib esitatud ideekavanditest potentsiaalikamad välja ja nende ideede meeskonnad saavad võimaluse osaleda tasuta 3-kuulises loomeettevõtluse äriideede arendusprogrammis STRATERtallinn (alates 26. veebruarist 2020). Arendusprogrammi läbinud projekte hindab žürii taas mai lõpus ning annab välja kuni kolm stipendiumi.

Auhinnafond on 800 €.

Eelistatud on jätkusuutlikud, konkreetse väljundiga äriideed ja kultuuriprojektid. Konkursil võivad osaleda kõigi tasemete (bakalaureuse-, magistri- või doktortoriõppe) üliõpilased. Lubatud on meeskonna liikmed ka teistest koolidest.

Konkursi komisjon valib võitjad vastavalt konkursi eeskirjas määratud kriteeriumidele. Stipendiumi saanud projektid tuleb ellu viia kuni ühe kalendriaasta jooksul pärast konkursi toimumist, neid tuleb tutvustada avalikult EMTA egiidi all ning täita muid teavitusnõudeid, mis on kirjas konkursi eeskirjas EMTA kodulehel.

Projektid tuleb esitada 20. veebruar, 2020 kella 12.00-ks elektroonilises vormis aadressile projektikonkurss@ema.edu.ee eesti või inglise keeles.

Lisainfo: Marko Lõhmus, marko@ema.edu.ee (kultuurikorraldus).

Programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

YAMAHA STIPENDIUMIKONKURSS PIANISTIDELE

R 28. veebruaril algusega kell 10.00 leiab EMTA suures saalis aset Yamaha stipendiumikonkurss 2020, kus võivad osaleda kõik EMTA-s täiskoormuses õppivad klaveri eriala tudengid. Esitada tuleb kava vabal valikul kestusega 25-30 minutit.  Välja antakse üks stipendium suurusega 1000€.

Soovijail registreeruda koos kavaga hiljemalt N 20. veebruariks 2020 e-maili aadressil kai@ema.edu.ee.

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA KONTSERDI- JA TEATRIMAJA PUBLIKUKUTSUNGI KONKURSS

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia otsib publikukutsungi jaoks sobivat helindit. Oodatud on mistahes stiilis teostatud helitööd.

Kontserdi või etenduse algust tähistav kutsung on oluline element, mis annab publikule teada, et on aeg saali siseneda. Kutsung ei peaks publikut tagant kiirustama, vaid andma viisakalt märku, et esinejad on valmis kontserdiga alustama. See peaks sobima nii päevaste kui õhtuste kontsertide ja etenduste algusesse. Kutsungit esitatakse kolm korda, esimesel korral 1, teisel 2 ja kolmandal korral 3 korda.

Konkursi tingimused:

 • konkursile oodatakse kõiki eesti heliloojaid ja muusikuid, vanusepiirangut ei ole;
 • konkursile esitatud helindid jõuavad žüriini anonüümselt;
 • esitada tuleb üks helind pikkusega 5–10 sekundit;
 • helind peab olema kirjutatud spetsiaalselt konkursi tarbeks ning see ei tohi olla eelnevalt avalikult esitatud;
 • helind peab olema valmisprodukt ehk lõppviimistletud salvestis;
 • helindis võib kasutada nii akustilisi (instrumendid ja/või hääl) kui ka virtuaalseid elemente (VST, sünteesitud helid jne);
 • helind tuleb esitada digitaalselt WAV ja/või AIF failidena;
 • helifaili resolutsioon peab olema 48kHz/24Bit (mono).

Helifaili saab üles laadida hiljemalt 29. veebruariks kell 23:59  koos helilooja kontaktandmetega SIIA.
Osalusvormi täitmiseks ja konkursitöö esitamiseks tuleb eelnevalt Google'i kasutajakontoga sisse logida.

Hindamiskomisjonini jõuavad teosed anonüümselt. Konkursi võidutöö valib välja EMTA rektoraat koostöös kompositsiooni eriala õppejõudude ning EMTA kontserdi- ja etenduskeskusega ning otsus langetatakse 2020. aasta märtsi lõpuks. Võitja kuulutatakse välja avalikul üritusel aprillis 2020 ning talle on välja pandud 1000 euro suurune auhind.

28. septembril 2019 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia sajanda aastapäeva juubeli puhul avatud saalikompleks ühendab endas suurepärase akustika ja tänapäevase tehnoloogia. Suure saali projekteerisid sisearhitekt Aivar Oja ja Eesti väljapaistev akustik Linda Madalik koostöös Taani spetsialistidega. Tulevaste muusikute ja näitlejate ettevalmistamisel on suurel saalil ja black box’il eriline roll, sest nüüd saavad tudengid juba oma alma mater’is kätte tõelisel laval esinemise kogemuse. Tiheda ürituste kavaga uue kontserdi- ja teatrimaja uksed on avatud ka laiemale publikule.

Lisainfo ja küsimused:
aleksandra@ema.edu.ee
Tel. 6675 700